Posiedzenie Zarządu Izby

 

Dnia 31 maja 2019  roku w Wojewódzkim Domu Rzemiosła w Olsztynie odbyło się Posiedzenie Zarządu Izby.

Prezes Izby Pan Antoni Górski powitał nowego członka Zarządu Pana Dariusza Hejmana z Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lidzbarku Warmińskim.

Podczas obrad członkowie Zarządu dyskutowali między innymi na temat sytuacji szkolnictwa zawodowego. Przewodniczący przekazali sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji problemowych pomiędzy posiedzeniami Zarządu. Podjęto uchwały w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Cechów.

Członkowie Zarządu zapoznali się również z bieżącymi sprawami Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Wszystkie zdjęcia znajdują się także w: Galeria

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.