Kurs Pedagogiczny

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ogłasza nabór na Kurs pedagogiczny  dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Celem kursu jest uzyskanie uprawnień pedagogicznych wymaganych do szkolenia młodocianych pracowników przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe.

Cena kursu: 600 zł

Zgłoszenia przyjmowane będą  drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub osobiście w sekretariacie Izby.

Informacja tel: 697-997-401

Formularz zgłoszeniowy: Deklaracja-nowa

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.