Władze

Władze samorządowe Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości – kadencja 2017 – 2021

 

Zjazd Delegatów Cechów i Spółdzielni Rzemieślniczych jest najwyższym organem Izby.

Ostatni XVI Zjazd Delegatów sprawozdawczo-wyborczy odbył się w dniu 8 grudnia 2017 r. podczas którego m.in. wybrano nowe władze Izby oraz delegatów na Kongres Rzemiosła Polskiego.

Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

Antoni Górski

 

Pan Antoni Górski (delegat Cechu Rzemiosł Różnych w Kętrzynie) obecnie pełni funkcję Prezesa Izby.

Prezes Izby w okresie między posiedzeniami plenarnymi Zarządu jest organem wykonawczym Izby.

 

Skład Zarządu 2017 – 2021

Lp.

Imię i nazwisko

Delegująca organizacja

1.

ANTONI GÓRSKI

Prezes Zarządu

Warmińsko-Mazurska Izba

Rzemiosła i Przedsiębiorczości Olsztyn

2.

TADEUSZ KOBUS

V-ce Prezes

ds. ekonomicznych

Cech Rzemiosł Różnych Biskupiec

3.

KAZIMIERZ SAMOKAR

V-ce Prezes

ds. samorządowo-organizacyjnych

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Braniewo

4.

V-ce Prezes

ds. oświatowych

5.

ANDRZEJ SIWCZAK

Sekretarz

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Ostróda

6.

JERZY STANKIEWICZ

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Działdowo

7. PIOTR KWIATKOWSKI

Cech Rzemiosł Różnych Elbląg

8.

MIROSŁAW MAZUR

Cech Rzemiosł Różnych Iława

9.

RYSZARD STARZYŃSKI

Cech Rzemiosł Różnych Kętrzyn

10.

DARIUSZ HEJMAN

               Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości                     Lidzbark Warmiński

11.

KRZYSZTOF ORNOWSKI

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Lubawa

12.

PIOTR ŻUBROWSKI

Cech Rzemiosł Różnych

Związek Pracodawców Mrągowo

13.

ANDRZEJ SEROŻYŃSKI

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości

Nowe Miasto Lubawskie

14.

ZBIGNIEW WAWRZYNIAK

Związek Pracodawców

Cech Rzemiosł Różnych Olsztyn

15.

MAREK WYSOCKI

Warmińsko-Mazurski Cech Naturoterapeutów

Olsztyn

16.

KRZYSZTOF NIKSA

Spółdzielnia Rzemieślnicza „Bartosz”

Bartoszyce

 

Inne organy statutowe Izby w kadencji 2017 – 2021:

 

Komisja Rewizyjna 2017 – 2021

Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności gospodarczo-finansowej Izby.

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej:

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Delegująca organizacja

1. STANISŁAW

MUDRYK

Przewodniczący

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców

Braniewo

2. ANDRZEJ

SOWA

Zastępca Przewodniczącego

Cech Rzemiosł Różnych

Biskupiec

3. STANISŁAW

MICHALEWSKI

Zastępca Przewodniczącego

Cech Rzemiosł Różnych

Iława

4. WIESŁAW

KOBUS

Sekretarz

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców

Szczytno

5. KRZYSZTOF

OSICKI

Członek

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości

Nowe Miasto Lubawskie

 

 

Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy 2017 – 2021

Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień sądów cechowych.

Skład osobowy Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego:

Lp.

Imię i nazwisko

Delegująca organizacja

1. STANISŁAW

EKIEL

Cech Rzemiosł Różnych

Iława

2. WITOLD

CZUJAK

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców

Szczytno

3. KRZYSZTOF

JÓŹWIK

Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Lidzbark Warmiński

4. KRZYSZTOF

MURAWSKI

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców

Braniewo

 

 

Komisje problemowe Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Komisje problemowe Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości działają na podstawie paragrafu 29 ust. 3 Statutu Warmińsko – Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości z siedzibą w Olsztynie.

 

Komisja Samorządowo-Organizacyjna 2017 – 2021

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Delegująca organizacja

1. KAZIMIERZ

SAMOKAR

Przewodniczący

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców

Braniewo

2. RYSZARD

STARZYŃSKI

Zastępca Przewodniczącego

Cech Rzemiosł Różnych

Kętrzyn

3.

Sekretarz

4. ANDRZEJ

SEROŻYŃSKI

Członek

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości

Nowe Miasto Lubawskie

 

 

Komisja Ekonomiczna 2017 – 2021

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Delegująca organizacja

1. TADEUSZ

KOBUS

Przewodniczący

Cech Rzemiosł Różnych

Biskupiec

2. PIOTR

KWIATKOWSKI

Zastępca Przewodniczącego

Cech Rzemiosł Różnych

Elbląg

3. PIOTR

ŻUBROWSKI

Sekretarz

Cech Rzemiosł Różnych

Związek Pracodawców

Mrągowo

4. MIROSŁAW

MAZUR

Członek

Cech Rzemiosł Różnych

Iława

 

 

Komisja Oświatowa 2017 – 2021

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Delegująca organizacja

1.

Przewodniczący

2. KRZYSZTOF

ORNOWSKI

Zastępca Przewodniczącego

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców

Lubawa

3.

Sekretarz

4. ZBIGNIEW

WAWRZYNIAK

Członek

Związek Pracodawców

Cech Rzemiosł Różnych

Olsztyn

5.

ANDRZEJ

SIWCZAK

Członek

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców

Ostróda