Władze

Władze samorządowe Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości – kadencja 2017 – 2021

Zjazd Delegatów Cechów i Spółdzielni Rzemieślniczych jest najwyższym organem Izby.

Ostatni XVI Zjazd Delegatów sprawozdawczo-wyborczy odbył się w dniu 8 grudnia 2017 r. podczas którego m.in. wybrano nowe władze Izby oraz delegatów na Kongres Rzemiosła Polskiego.

Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Prezes Antoni Górski

Pan Antoni Górski (delegat Cechu Rzemiosł Różnych w Kętrzynie) obecnie pełni funkcję Prezesa Izby.

Prezes Izby w okresie między posiedzeniami plenarnymi Zarządu jest organem wykonawczym Izby.

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Imię i nazwisko Delegująca organizacja Funkcja
Antoni Górski Cech Rzemiosł Różnych Kętrzyn Prezes
Tadeusz Kobus Cech Rzemiosł Różnych Biskupiec Członek
Kazimierz Samokar Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Braniewo Członek
Piotr Żubrowski Cech Rzemiosł Różnych Związek Pracodawców Mrągowo Członek
Piotr Kwiatkowski Cech Rzemiosł Różnych Elbląg Członek
Jerzy Grzela Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Działdowo Członek
Mirosław Mazur Cech Rzemiosł Różnych Iława Członek
Ryszard Starzyński Cech Rzemiosł Różnych Kętrzyn Członek
Franciszek Siteń Cech Rzemiosła

i Przedsiębiorczości Lidzbark Warmiński

Członek
Krzysztof Ornowski Cech Rzemieślników

i Przedsiębiorców Lubawa

Członek
Andrzej Serożyński Cech Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorczości Nowe Miasta Lubawskie
Członek
Andrzej Siwczak Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Ostróda Członek
Jan Szymczak Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Szczytno Członek
Bronisław Żelanis Warmińsko-Mazurski Cech Naturoterapeutów Olsztyn Członek
Ryszard Dela Spółdzielnia Rzemieślnicza „Warmia” Biskupiec Członek
Henryk Przybyszewski Spółdzielnia Rzemieślnicza „Nowa” Olsztyn Członek
Zbigniew Wawrzyniak Związek Pracodawców Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Olsztynie Członek

Inne organy statutowe Izby w kadencji 2017 – 2021:

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności gospodarczo-finansowej Izby.

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej:

Komisja Rewizyjna

L.p. Imię i nazwisko Funkcja w Komisji Delegująca organizacja
1 Stanisław Mudryk Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Braniewo
2 Stanisław Michalewski Zastępca Przewodniczącego Cech Rzemiosł Różnych Iława
3 Andrzej Sowa Zastępca Przewodniczącego Cech Rzemiosł Różnych Biskupiec

4         Wiesław Kobus                  sekretarz                                                            Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Szczytno

5          Krzysztof Osicki                członek                                                              Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości Nowe Miasta Lubawskie

Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy

Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień sądów cechowych.

Skład osobowy Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego:

Imię i nazwisko Delegująca organizacja
 1. Witold Czujak                                                                                        Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Szczytno
 2. Stanisław Ekiel                                                                                         Cech Rzemiosł Różnych Iława
 3. Krzysztof Jóźwik  Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Lidzbarku Warmińskim
 4. Krzysztof Murawski                                                                                Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Braniewo

 

Komisje problemowe Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Komisje problemowe Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości działają na podstawie paragrafu 29 ust. 3 Statutu Warmińsko – Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości z siedzibą w Olsztynie.

Komisja Ekonomiczna

L.p. Imię i nazwisko Funkcja w Komisji Delegująca organizacja
1.

 

Tadeusz Kobus Przewodniczący Komisji Cech Rzemiosł Różnych Biskupiec
2. Piotr Kwiatkowski Zastępca Przewodniczącego Cech Rzemiosł Różnych w Elblągu
3. Mirosław Mazur Sekretarz Cech Rzemiosł Różnych w Iławie
4. Piotr Żubrowski Członek Cech Rzemiosł Różnych Mrągowo

Komisja Oświatowa

L.p. Imię i nazwisko Funkcja w Komisji Delegująca organizacja
 1. Jan Szymczak                         Przewodniczący Komisji                               Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Szczytnie
 2.         Krzysztof Ornowski              Zastępca Przewodniczącego                         Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Lubawie
 3.         Bronisław Żelanis                  Sekretarz                                                        Warmińsko-Mazurski Cech Naturoterapeutów
 4.         Zbigniew Wawrzyniak           Członek                                                         Cech Rzemiosł Różnych Olsztyn
 5. Andrzej Siwczak                    Członek                                                         Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostródzie.


Komisja Samorządowo-Organizacyjna

L.p. Imię i nazwisko Funkcja w Komisji Delegująca organizacja
1. Kazimierz Samokar Przewodniczący Komisji Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Braniewo
 1.         Ryszard Starzyński              Zastępca Przewodniczącego                           Cech Rzemiosł Różnych w Kętrzynie
 2.         Franciszek Siteń                     Sekretarz                                                        Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Lidzbarku Warmińskim
 3.         Andrzej Serożyński                Członek                                                         Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Nowym Mieście Lubawskim