Władze

Władze samorządowe Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości – kadencja 2013 – 2017

Zjazd Delegatów Cechów i Spółdzielni Rzemieślniczych jest najwyższym organem Izby.

Ostatni XV Zjazd Delegatów sprawozdawczo-wyborczy odbył się w dniu 22 listopada 2013 r. podczas którego m.in. wybrano nowe władze Izby oraz delegatów na Kongres Rzemiosła Polskiego.

 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Prezes Antoni Górski

Pan Antoni Górski (delegat Cechu Rzemiosł Różnych w Kętrzynie) obecnie pełni funkcję Prezesa Izby.

Prezes Izby w okresie między posiedzeniami plenarnymi Zarządu jest organem wykonawczym Izby.

 

 

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Imię i nazwisko Delegująca organizacja Funkcja
Antoni Górski Cech Rzemiosł Różnych Kętrzyn Prezes
Tadeusz Kobus Cech Rzemiosł Różnych Biskupiec Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych
Kazimierz Samokar Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Braniewo Zastępca Prezesa
ds. samorządowo-organizacyjnych
Krzysztof Trzciński Cech Rzemiosł Różnych Związek Pracodawców Mrągowo Zastępca Prezesa
ds. oświatowych
Leszek Kimsa Cech Rzemiosł Różnych Elbląg Sekretarz
Jerzy Grzela Cech Rzemieślników i PRzedsiębiorców Działdowo Członek
Mirosław Mazur Cech Rzemiosł Różnych Iława Członek
Ryszard Starzyński Cech Rzemiosł Różnych Kętrzyn Członek
Franciszek Siteń Cech Rzemiosła

i Przedsiębiorczości Lidzbark Warmiński

Członek
Krzysztof Ornowski Cech Rzemieślników

i Przedsiębiorców Lubawa

Członek
Andrzej Serożyński Cech Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorczości Nowe Miasta Lubawskie
Członek
Mirosław Mostowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Ostróda Członek
Jan Szymczak Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Szczytno Członek
Jan Mackiewicz Warmińsko-Mazurski Cech Naturoterapeutów Olsztyn Członek
Piotr Prusiewicz Warmińsko – Mazurski Cech Optyków Olsztyn Członek
Ryszard Dela Spółdzielnia Rzemieślnicza „Warmia” Biskupiec Członek
Henryk Przybyszewski Spółdzielnia Rzemieślnicza „Nowa” Olsztyn Członek
Jarosław Sawicki Spółdzielnia „Kominiarz” w Olsztynie Członek
Józef Mazur Spółdzielnia Rzemieślnicza „Bartosz” Bartoszyce Członek
Fabian Perkowski Związek Pracodawców Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Olsztynie Członek
Marian Dziurzyński Cech Rzemiosła Różnych Morąg Członek
Wioletta Machniewska Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Bartoszyce Członek

Do góry

Inne organy statutowe Izby w kadencji 2013 – 2017:

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności gospodarczo-finansowej Izby.

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej:

 

Komisja Rewizyjna

L.p. Imię i nazwisko Funkcja w Komisji Delegująca organizacja
1 Jan Proc zastępca przewodniczącego Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Ostróda
2 Zbigniew Krokwiński członek Spółdzielnia „Kominiarz”
w Olsztynie
3 Piotr Kwiatkowski członek Cech Rzemiosł Różnych Elbląg

 

 

Do góry

Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy

Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień sądów cechowych.

Skład osobowy Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego:

L.p. Imię i nazwisko Funkcja w Komisji Delegująca organizacja
1 Jerzy Krajewski przewodniczący Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców Działdowo
2 Krzysztof Kobus członek Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców Szczytno
3 Tomasz Sawicki członek Cech Rzemiosł Różnych Bartoszyce

 

 

Do góry

Komisje problemowe Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Komisje problemowe Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości działają na podstawie paragrafu 29 ust. 3 Statutu Warmińsko – Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości z siedzibą w Olsztynie.

Komisja Ekonomiczna

 

 

L.p. Imię i nazwisko Funkcja w Komisji Delegująca organizacja
1 Tadeusz Kobus zastępca Prezesa przewodniczący Komisji Cech Rzemiosł Różnych Biskupiec
2 Mirosław Mazur zastępca przewodniczącego Cech Rzemiosł Różnych Iława
3 Jarosław Sawicki sekretarz Spółdzielnia „Kominiarz”
Olsztyn
4 Wiesław Kobus członek Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców Szczytno

Komisja Oświatowa

 

L.p. Imię i nazwisko Funkcja w Komisji Delegująca organizacja
1 Krzysztof Trzciński zastępca Prezesa przewodniczący Komisji Cech Rzemiosł Róźnych Związek Pracodawców Mrągowo
2 Mirosław Mostowy zastępca przewodniczącego Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców Ostróda
3 Ryszard Dela Sekretarz Spółdzielnia Rzemieślnicza „Warmia” Biskupiec
4 Krzysztof Ornowski członek Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Lubawa

 
Komisja Samorządowa-Organizacyjna

 

 

L.p. Imię i nazwisko Funkcja w Komisji Delegująca organizacja
1. Kazimierz Samokar zastępca Prezesa przewodniczący Komisji Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców Braniewo
2. Jan Mackiewicz zastępca przewodniczącego Warmińsko-Mazurski Cech Naturoterapeutów Olsztyn
3. Andrzej Serożyński sekretarz Cech Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorczości
Nowe Miasto Lubawskie
4. Ryszard Starzyński członek Cech Rzemiosł Różnych Kętrzyn
5. Franciszek Siteń członek Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Lidzbark Warmiński