Szkolenia i kursy

Centrum Kształcenia Zawodowego Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie istnieje na rynku od 1993 roku. Prowadzimy szkolenia zawodowe na wysokim poziomie, które są uznawane w krajach Unii Europejskiej. Umożliwiamy zdobycie nowych zawodów a także podniesienie kwalifikacji zawodowych. Kształcenie zawodowe dostosowujemy do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Kursy przez nas organizowane prowadzone są z dużą starannością, wykładowcami są specjaliści z danej dziedziny a tematyka zgodna jest z programem nauczania. Kursy kończą się uzyskaniem zaświadczenia wydanym na podstawie Rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Oferujemy:

Kursy przygotowujące do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich

Obejmujące takie zagadnienia jak: rachunkowość zawodowa, dokumentacja działalności gospodarczej, rysunek zawodowy, przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, podstawowe zasady ochrony środowiska, podstawowe przepisy prawa pracy, podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem, podstawy psychologii i pedagogiki (tylko w przypadku egzaminu mistrzowskiego), metodyka nauczania (tylko w przypadku egzaminu mistrzowskiego), technologia, maszynoznawstwo, materiałoznawstwo oraz praktykę zawodową.

 


Kursy i egzaminy spawalnicze

Gazowe (311), elektrodą otuloną (111), MAG (135), TIG (141). Posiadamy Atest i Licencję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Wydajemy Książki Spawacza oraz Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza. Czas trwania kursu to 80-140h/ specjalność.

 


Kursy stolarskie – obróbka ręczna, obsługa maszyn, nowe technologie

Obróbka ręczna, obsługa maszyn, nowe technologie. Kursy te cieszą się ogromną popularnością. Zapewniamy nowoczesne stanowiska obróbki maszynowej i ręcznej, kabinę lakierniczą, okleiniarkę, materiały dydaktyczne. Czas trwania kursu to 100-300 h.

 


Kursy fryzjerskie

Zapraszamy na kursy przygotowujące do zawodu fryzjera – stylisty.  Indywidualne podejście do klienta – czas trwania zależy od predyspozycji i poziomu zdobywanych kwalifikacji.

 


Kursy gastronomiczne

Zapraszamy na kursy gastronomiczne w zawodach kucharz, kelner, pracownik małej gastronomii. Indywidualne podejście do klienta – czas trwania zależy od predyspozycji i poziomu zdobywanych kwalifikacji.

 


Kursy pedagogiczne

Czas trwania kursu to 80 h. Kurs kończy się egzaminem. Podstawowym celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy dydaktyczno – wychowawczej. Ukończenie kursu jest warunkiem do przyjmowania uczniów w zakresie praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy.

 


Kursy obróbki metali – maszynowej i ręcznej

Ślusarz, blacharz, dekarz, tokarz, frezer. 

Czas trwania kursu 80-200 h.

 


O jakości naszych usług szkoleniowych i egzaminacyjnych świadczą:

  • Atest i Licencja Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
  • Akredytacja Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
  • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Zapraszamy do udziału grupy oraz osoby indywidulne, które chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz rozwijać pasje. Oferujemy niskie ceny, doskonale przygotowaną kadrę, specjalistyczny sprzęt i pracownie. Zapewniamy miłą, przyjazną atmosferę oraz wysoki poziom prowadzonych szkoleń. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje co do tematyki kursów.