Kursy gastronomiczne

Zapraszamy na kursy gastronomiczne w zawodach kucharz, kelner, pracownik małej gastronomii

· indywidualne podejście do klienta – czas trwania zależy od predyspozycji i poziomu zdobywanych kwalifikacji

· Wydajemy zaświadczenia ukończenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 17 lutego 2012 r.)