Zaproszenie na Spotkanie Opłatkowe

  W imieniu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości chciałbym serdecznie zaprosić Rzemiosło Warmii i Mazur na uroczyste Spotkanie Opłatkowe, które odbędzie się 20 grudnia 2019r. o godz. 13:00 w Wojewódzkim […]

Konferencja "Szkoła i biznes – model współpracy"

23 października 2019 roku w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się Konferencja Regionalna „SZKOŁA I BIZNES – MODEL WSPÓŁPRACY”. Organizatorami tego wydarzenia byli: Kuratorium Oświaty reprezentowane przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa […]

JANUSZ GRUSZCZEWSKI - HEROS POLSKIEJ GOSPODARKI

Pan Janusz Gruszczewski – twórca i właściciel Zakładu Metalowego AGROMASZ, członek Cechu Rzemiosł Różnych w Mrągowie, Przewodniczący Komisji egzaminacyjnej w zawodzie Ślusarz przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości, wybitny Rzemieślnik […]

Posiedzenie Zarządu Izby

27 września 2019 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. W posiedzeniu udział wzięli: Prezes Antoni Górski, członkowie Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Mudryk, Radca Prawny Robert […]

  25 września 2019 roku odbyło się Posiedzenie Prezydium Zarządu Izby. W posiedzeniu udział wzięli: Prezes Pan Antoni Górski, Wiceprezes ds. samorządowo – organizacyjnych Pan Kazimierz Samokar, Wiceprezes ds. ekonomicznych Pan Tadeusz Kobus, Sekretarz […]

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia wstępnego BHP dla pracowników młodocianych przystępujących do nauki zawodu.   Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie szkolenia […]

Wojewódzki Okrągły Stół Edukacyjny

4 września 2019 roku w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyły się obrady w ramach Wojewódzkiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego (WOSE). Organizatorami wydarzenia byli Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski […]

Spotkanie gospodarcze

16 lipca 2019 roku odbyło się spotkanie Prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pana Antoniego Górskiego z Burmistrzem Miasta Kętrzyna Panem Ryszardem Niedziółką. Dyskutowano przede wszystkim jak lepiej mogłaby się […]