WMIRiP

Wojewódzki Okrągły Stół Edukacyjny

4 września 2019 roku w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyły się obrady w ramach Wojewódzkiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego (WOSE). Organizatorami wydarzenia byli Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski […]

Spotkanie gospodarcze

16 lipca 2019 roku odbyło się spotkanie Prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pana Antoniego Górskiego z Burmistrzem Miasta Kętrzyna Panem Ryszardem Niedziółką. Dyskutowano przede wszystkim jak lepiej mogłaby się […]

Walne Zgromadzenia

W miesiącach kwiecień – maj – czerwiec 2019 roku odbyły się Walne zgromadzenia w organizacjach zrzeszonych w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości. W spotkaniach udział wzięli członkowie Prezydium Zarządu Izby. Terminarz […]

Kongres Rzemiosła Polskiego 2019

  Dnia 25 czerwca 2019 roku w siedzibie ZRP – Pałacu Chodkiewiczów, obradował coroczny sprawozdawczy Kongres Rzemiosła Polskiego. Obrady prowadziło Prezydium pod przewodnictwem prof. Jana Klimka, zastępcy Prezesa ZRP. Delegatami z Warmińsko – […]

Informujemy, iż z powodu wysokich temperatur Biuro Izby w dniach 13-14.06.2019 r. czynne będzie do godziny 13:00. Za utrudnienia przepraszamy.                     […]

III Warmińsko-Mazurski Kongres Przyszłości

6 czerwca 2019 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UWM odbył się III Warmińsko-Mazurski Kongres Przyszłości. Podczas Kongresu Pan Tadeusz Kobus – Wiceprezes ds. ekonomicznych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości i jednocześnie Starszy […]

Posiedzenie Zarządu Izby

  Dnia 31 maja 2019  roku w Wojewódzkim Domu Rzemiosła w Olsztynie odbyło się Posiedzenie Zarządu Izby. Prezes Izby Pan Antoni Górski powitał nowego członka Zarządu Pana Dariusza Hejmana z Cechu Rzemiosła i […]

Kurs Pedagogiczny

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ogłasza nabór na Kurs pedagogiczny  dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Celem kursu jest uzyskanie uprawnień pedagogicznych wymaganych do szkolenia młodocianych pracowników przez osoby posiadające kwalifikacje […]