Justyna Kaczorek WMIRiP

Posiedzenie Zarządu Izby

30 września 2021 roku odbyło się Posiedzenie Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Udział w posiedzeniu wzięli Członkowie Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Księgowa oraz pracownicy Biura Izby. Prezes Izby Antoni […]

Posiedzenie Prezydium Zarządu Izby

28 września 2021 roku odbyło się Posiedzenie Prezydium Zarządu Izby. Tego samego dnia obradowała także Komisja Rewizyjna. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Prezydium, Członkowie Komisji Rewizyjnej, Kapelan Rzemiosła Warmii i […]

Walne Zgromadzenia 2021

W miesiącach maj – czerwiec – lipiec 2021 roku odbyły się Walne zgromadzenia w organizacjach zrzeszonych w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości. W spotkaniach udział wzięli członkowie Prezydium Zarządu Izby. […]