Posiedzenie Prezydium Zarządu Izby

28 września 2021 roku odbyło się Posiedzenie Prezydium Zarządu Izby. Tego samego dnia obradowała także Komisja Rewizyjna.

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Prezydium, Członkowie Komisji Rewizyjnej, Kapelan Rzemiosła Warmii i Mazur ks. Marian Matuszek oraz pracownicy Biura Izby.

Członkowie Prezydium podsumowali przebieg uroczystości z okazji Jubileuszu 75-lecia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Zapoznano się z wykonaniem planu finansowego za 8 miesięcy, stanem remontów oraz dotychczasowym przebiegiem sesji egzaminacyjnej. Prezydium przedyskutowało wyniki pierwszego konkursu w ramach Polskiego Inkubatora Rzemiosła.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.