Jubileusz 75-lecia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, 1945-2020

10 września 2021 roku odbyły się uroczystości z okazji Jubileuszu 75-lecia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. W obchodach udział wzięli przedstawiciele Rzemiosła Warmii i Mazur oraz zaproszeni goście. Pomimo trudności, które stanęły na drodze nas wszystkich w ostatnim czasie, zależało nam bardzo, aby Rzemiosło uczciło wspólnie tę ważną rocznicę. Jesteśmy szczęśliwi, że razem mogliśmy wspominać lata, które doprowadziły nas do dnia dzisiejszego.

Poniżej przestawiamy relację z całego wydarzenia wraz ze zdjęciami:

Zaproszeni goście z całego województwa zebrali się na uroczystym śniadaniu w Wojewódzkim Domu Rzemiosła. Tym miłym akcentem rozpoczęliśmy świętowanie.

Obchody rocznicy zainaugurowała uroczysta Msza Święta w Bazylice Konkatedralnej Św. Jakuba w Olsztynie, którą koncelebrował Arcybiskup Metropolita Warmiński Ks. dr Józef Górzyński.

W poczcie sztandarowym Izby znaleźli się: Pan Krzysztof Murawski, Pan Czesław Libert oraz Pan Ryszard Starzyński. Natomiast dary nieśli: Pan Józef Łuński, Pan Stanisław Mudryk oraz Pan Jan Ławrywianiec.

Pierwsze czytanie z Pisma Świętego odczytał Pan Tadeusz Kobus, Modlitwę Wiernych przedstawił Pan Andrzej Siwczak.

Następnie zaproszeni goście przeszli do Wojewódzkiego Domu Rzemiosła gdzie odbyła się uroczysta gala.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego Izby zebrani goście odśpiewali Hymn Państwowy.

Jako pierwszy zabrał głos gospodarz Prezes Izby, Zastępca Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Pan Antoni Górski, który skierował do zebranych inspirujące słowa.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2020 roku o nadaniu odznaczeń, za zasługi dla Niepodległej, odznaczony został MEDALEM STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Pan Górski Antoni Piotr.

Pan Wojewoda Artur Chojecki uhonorował Prezesa tym wyjątkowym odznaczeniem a następnie skierował podziękowania i życzenia dla Izby.

W następnej kolejności wręczono najwyższe odznaczenie rzemieślnicze nadawane przez Związek Rzemiosła Polskiego – Szablę im. Jana Kilińskiego. Odznaczenie to zostało ustanowione Uchwałą nr 9 z dnia 25 czerwca 1998 roku przez Kongres Rzemiosła Polskiego i jest nadawane za wybitne zasługi dla rozwoju rzemiosła polskiego i propagowanie jego osiągnięć w kraju i zagranicą.

Szablą im. Jana Kilińskiego odznaczona została Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Grono Kawalerów Szabli Kilińskiego powiększyli w tym dniu: Pan Janusz Gruszczewski, Pan Tadeusz Kobus oraz Pan Ryszard Starzyński. Dekoracji Szablą dokonał Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Pan Jan Gogolewski przy asyście Prezesa Izby. Po wręczeniu odznaczeń głos zabrał Pan Jan Gogolewski.

Podczas gali nastąpiło także wręczenie Odznak Honorowych Zasłużony dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dekoracji dokonał Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin. Wyróżnione osoby: Pan Kazimierz Samokar, Pan Stanisław Mudryk, Pan Jerzy Stankiewicz, Pan Stanisław Michalewski, Pan Jan Ławrywianiec, Pan Franciszek Siteń. Po wręczeniu odznaczeń Pan Marszałek skierował do zebranych podziękowania i życzenia.

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego dokonał dekoracji odznaczeniami nadawanymi przez Związek Rzemiosła Polskiego: Platynowym i Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego. Odznaczone osoby to:

Platynowy Medal: Pan Zbigniew Jasiński, Pan Roman Czacharowski oraz Pan Józef Dmochewicz.

Złoty Medal: Pan Andrzej Siwczak oraz Pan Bogdan Gacioch.

W dniu Jubileuszu wręczono także grawertony potwierdzające Wpis do Księgi Zasłużonych dla rzemiosła warmińsko-mazurskiego. Wyróżnione osoby to: Pani Eugenia Wojciechowska oraz Pan Krzysztof Ornowski.

Na naszej uroczystości mieliśmy zaszczyt gościć osoby wybitne, które całe swoje życie poświęciły pracy na rzecz Rzemiosła i na każdym kroku pokazują nam, iż dla Rzemieślników nie istnieje słowo niemożliwe. Zdecydowana większość z osób, które zostały wyróżnione to budowniczy Wojewódzkiego Domu Rzemiosła jak również siedzib Cechów w poszczególnych miastach. Pragnąc przekazać szczególne wyrazy wdzięczności, gratulacje i życzenia Prezes Izby wręczył personalizowane statuetki następującym osobom: Pan Andrzej Sowa, Pan Czesław Libert, Pan Henryk Mazurowski, Pan Dionizy Szeluga, Pan Bogdan Gacioch, Pan Józef Łuński, Pan Henryk Wiśniewski, Pan Edward Baliński, Pan Józef Majewski, Pan Zygfryd Leska, Pan Bronisław Żelanis, Pan Stanisław Rynkiewicz.

Gratulujemy z całego serca wszystkim odznaczonym i jeszcze raz dziękujemy, że zechcieli Państwo być z nami w tym wyjątkowym dniu. Jesteśmy zaszczyceni, iż w naszych szeregach mamy tak wybitne jednostki, które stanowią przykład do naśladowania dla kolejnych pokoleń.

Z okazji naszego Jubileuszu przygotowany został specjalny proporczyk, który mamy nadzieję, znajdzie zaszczytne miejsce w Związku Rzemiosła Polskiego oraz w naszych organizacjach zrzeszonych.

Po wręczeniu wszystkich odznaczeń głos zabrali zaproszeni goście: Pan Jarosław Kowalczyk – Okręgowy Inspektor Pracy, Pani Małgorzata Hochleitner – Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Zdzisław Szczepkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Tomasz Sielicki – Burmistrz Miasta Braniewo oraz przedstawiciele organizacji zrzeszonych. Z mównicy skierowano wiele niezwykle miłych słów, które na długo zapadną w pamięć. Bardzo dziękujemy!

W trakcie Mszy Świętej oraz podczas naszej gali towarzyszył nam Chór Męski z Parafii Chrystusa Króla Wszechświata z Iławy. Bardzo dziękujemy za niezwykłą oprawę muzyczną!

Po oficjalnej gali wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na uroczysty obiad i dalsze wspólne świętowanie.


Informacje na temat naszego Jubileuszu znajdą Państwo także:


TVP 3 Olsztyn:

https://olsztyn.tvp.pl/55798959/jubileusz-izby-rzemiosla-i-przedsiebiorczosci-w-regionie-dziala-od-75-lat


Radio Olsztyn:

https://radioolsztyn.pl/szable-kilinskiego-trafily-do-najlepszych-izba-rzemiosla-i-przedsiebiorczosci-swietuje-75-lecie-powstania/01591355


Urząd Wojewódzki:

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/75-lecie-izby-rzemiosla-i-przedsiebiorczosci


Facebook Wojewody:

https://www.facebook.com/wojewoda.arturchojecki


Facebook Marszałka:

https://www.facebook.com/BrzezinMarek


Facebook Burmistrza Braniewa:

https://www.facebook.com/tom.sielik


Poniżej znajdą Państwo pozostałe zdjęcia z naszej uroczystości:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.