Spotkanie – zmiany w zakresie szkolnictwa zawodowego

 

W dniu 30.05.2019 r. w Wojewódzkim Domu Rzemiosła w Olsztynie odbyło się spotkanie w sprawie zmian w zakresie kształcenia zawodowego i potwierdzania kwalifikacji. 

Poprowadził  je Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Białymstoku i ekspert Związku Rzemiosła Polskiego w projekcie „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle” Pan Józef Jacek Hordejuk.

Prezes Izby Pan Antoni Górski przywitał gości i podkreślił wagę nadchodzących zmian. 

Uczestnicy szkolili się w zakresie zmian związanych z dokonywaniem ustaleń pracodawcy i dyrektora szkoły, czyli określeniem zakresu kształcenia zawodowego, liczby dni w tygodniu, w którym zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy oraz sposobem monitorowania przez każdą ze stron realizacji programu nauczania zawodu.

W zebraniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich organizacji zrzeszonych w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości.  Spotkaniu towarzyszyła żywa dyskusja, uczestnicy zadawali wiele pytań, na które uzyskali wyczerpujące odpowiedzi.

Wszystkie zdjęcia znajdują się także w: Galeria

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.