Posiedzenie Prezydium Zarządu

 

Dnia 21.05.2019 r. odbyło się Posiedzenie Prezydium Zarządu Izby.

W posiedzeniu udział wzięli: Prezes Pan Antoni Górski, Wiceprezes ds. samorządowo – organizacyjnych Pan Kazimierz Samokar, Wiceprezes ds. ekonomicznych Pan Tadeusz Kobus, Wiceprezes ds. oświatowych Pan Jan Szymczak, Sekretarz Pan Andrzej Siwczak a także Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Stanisław Mudryk.

Członkowie Prezydium zajmowali się głównie: sprawami związanymi ze szkolnictwem zawodowym, omówieniem sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz omówieniem wniosków w sprawie przyznania odznaczeń rzemieślniczych.

Prezydium zaopiniowało także wnioski o wsparcie finansowe, które wpłynęły do Izby oraz ustaliło termin i porządek obrad posiedzenia Zarządu Izby.

Wszystkie zdjęcia znajdują się także w: Galeria

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.