Maj 2019

Oglądasz archiwa z okresu Maj 2019.

Posiedzenie Prezydium Zarządu

  Dnia 21.05.2019 r. odbyło się Posiedzenie Prezydium Zarządu Izby. W posiedzeniu udział wzięli: Prezes Pan Antoni Górski, Wiceprezes ds. samorządowo – organizacyjnych Pan Kazimierz Samokar, Wiceprezes ds. ekonomicznych Pan […]

Pożegnanie...

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że odszedł   Śp. Jan Liberacki   Kolega Rzemieślnik, wieloletni Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w zawodzie Fotograf   Rodzinie Zmarłego   wyrazy głębokiego współczucia […]

Spotkanie z Okręgowym Inspektorem Pracy

  15 maja 2019 roku w Wojewódzkim Domu Rzemiosła odbyło się spotkanie Prezesa Izby Pana Antoniego Górskiego z Okręgowym Inspektorem Pracy Panem Jarosławem Kowalczykiem. Tematem spotkania były m.in. zasady BHP. […]