3 czerwca, 2019

Oglądasz archiwa z okresu 3 czerwca, 2019.

Posiedzenie Zarządu Izby

  Dnia 31 maja 2019  roku w Wojewódzkim Domu Rzemiosła w Olsztynie odbyło się Posiedzenie Zarządu Izby. Prezes Izby Pan Antoni Górski powitał nowego członka Zarządu Pana Dariusza Hejmana z Cechu Rzemiosła i […]

Kurs Pedagogiczny

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ogłasza nabór na Kurs pedagogiczny  dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Celem kursu jest uzyskanie uprawnień pedagogicznych wymaganych do szkolenia młodocianych pracowników przez osoby posiadające kwalifikacje […]