Walne Zgromadzenie Członków Parlamentu Hanzeatyckiego oraz Baltic Sea Academy, XIV Konferencja Hanzeatycka – 03-04 czerwca 2019, Hamburg

 

Przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości wzięli udział w corocznym spotkaniu Członków Parlamentu Hanzeatyckiego. W tym roku spotkania odbyły się w Hamburgu. Izbę reprezentowali: Prezes Antoni Górski, Wiceprezesi: Kazimierz Samokar i Tadeusz Kobus.

 

 

Program Walnego Zgromadzenia

 1. Powitanie
 2. Formalności: Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Sprawozdanie zarządu z działalności stowarzyszenia Parlamentu Hanzeatyckiego i Baltic Sea Academy w latach 2018/2019.
 4. Bilans roczny Parlamentu Hanzeatyckiego za rok 2017 i zatwierdzenie przez Zarząd 2017.
 5. Bilans roczny Baltic Sea Academy za rok 2017 i zatwierdzenie przez Zarząd 2017.
 6. Bilans roczny Parlamentu Hanzeatyckiego za rok 2018 i zatwierdzenie przez Zarząd 2018.
 7. Bilans roczny Baltic Sea Academy za rok 2018 i zatwierdzenie przez Zarząd 2018.
 8. Konsultacje i podejmowanie decyzji w sprawie fuzji Parlamentu Hanzeatyckiego Consultation oraz Baltic Sea Academy jak również w sprawie nowego statutu Parlamentu Hanzeatyckiego. a) Konsultacje i decyzja w sprawie zmiany statutu Parlamentu Hanzeatyckiego b) Wniosek w sprawie przyjęcia członków Baltic Sea Academy jako członków Parlamentu Hanzeatyckiego c) Koordynacja dalszej procedury
 9. Sprawozdanie i konsultacje w kwestiach członkostwa i składek członkowskich.
 10. Przegląd dotychczasowych prac i propozycje przyszłej współpracy.
 11. Planowanie nadchodzących wydarzeń.
 12. Sprawy różne.

Program Konferencji „Innowacyjne modele sukcesji MŚP w regionie Morza Bałtyckiego”

08:30 Rejestracja oraz kawa powitalna

09:00 Sekcja I: Znaczenie przenoszenia własności przedsiębiorstw i strategii promocyjnych

Wprowadzenie i moderacja: Dr. Jürgen Hogeforster, Parlament Hanzeatycki

Znaczenie gospodarcze przenoszenia własności przedsiębiorstw i strategii promocyjnych: Dr. Rosemarie Kay, Zastępca dyrektora zarządzającego Instytutu Badań MŚP, Niemcy

Kształcenie zawodowe przedsiębiorców w Austrii w celu zapewnienia przenoszenia własności przedsiębiorstw:  Dr. Martin Neubauer, Dyrektor Instytutu Rozwoju Gospodarczego Izby Handlowej w Styrii, Austria

Całościowa promocja przenoszenia własności przedsiębiorstw: Dr. Max Hogeforster, Przewodniczący Parlamentu Hanzeatyckiego oraz Baltic Sea Academy, Niemcy

Dyskusja

10:30 Przerwa na kawę i międzynarodowa wymiana doświadczeń

11:00 Sekcja II: Identyfikacja kompetencji i kwalifikacji w zakresie przedsiębiorczości dla przedsiębiorców

Wprowadzenie i moderacja: Dr. Max Hogeforster, Parlament Hanzeatycki i Baltic Sea Academy

Opracowanie i zastosowanie metody określania kompetencji przedsiębiorczych oraz przedstawienie wyników zgłoszeń międzynarodowych: Prof. Dr. Uwe Schaumann, Akademia Kształcenia Zawodowego w Hamburgu, Niemcy

Kwalifikacja i rekrutacja młodych przedsiębiorców: Dr. Jürgen Hogeforster, Parlament Hanzeatycki, Niemcy

Sprawozdanie z doświadczeń w sprawie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości w regionie Morza Bałtyckiego:

– W Polsce, na Litwie i Łotwie: Elina Priedulena, Parlament Hanzeatycki, Niemcy

– W Danii: Kirsten Jensen, Międzynarodowe Kolegium Biznesu w Kolding, Dania

Dyskusja

12:45 Lunch i międzynarodowa wymiana doświadczeń

13:45 Sekcja III: Doświadczenie i najlepsze praktyki w zakresie przenoszenia własności przedsiębiorstw

Wprowadzenie i moderacja: Dr. Max Hogeforster, Parlament Hanzeatycki i Baltic Sea Academy

Dotychczasowe doświadczenia związane z sukcesją: Olaf Fluthwedel, Nabywca firmy Wilhelm & Bernd- Inżynieria sanitarna i hydraulika budowlana Hamburg, Niemcy

Najlepsze praktyki w zakresie modeli transferu firm: Dr. Anita Richert-Kaźmierska, Politechnika Gdańska, Polska

Najlepsze praktyki w zakresie modeli finansowania transferu firm: Andreas Majonek, Hamburski Bank Inwestycyjny i Rozwoju, Niemcy

Dyskusja

15:15 Dyskusja panelowa: Organizacja procesu przekazywania firmy.

Sergey Balanev, Fundacja na rzecz rozwoju MŚP w Sankt Petersburgu, Rosja

Piret Potisepp, Estońska Izba Przemysłowo-Handlowa, Estonia

Nils Weidner, Doradztwo gospodarcze Izby Rzemieślniczej w Hamburgu, Niemcy

Dr. Martin Neubauer, Instytut Rozwoju Gospodarczego Izby Handlowej w Styrii, Austria

Dyskusja z wszystkimi uczestnikami

Moderacja i podsumowanie: Dr. Max Hogeforster

16:30 Koniec Konferencji Hanzeatyckiej.

Wszystkie zdjęcia znajdują się także w: Galeria

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.