„Kompetencje na zamówienie, czyli panaceum na bezrobotnych absolwentów” – debata

Kompetencje na zamówienie, czyli panaceum na bezrobotnych absolwentów 

Współczesny rynek pracy stawia przed pracodawcami i instytucjami edukacyjnymi nowe wyzwania. Mamy obecnie do czynienia z tzw. rynkiem pracownika, który inspiruje tworzenie nowych rozwiązań i systemów edukacyjnych szytych na miarę potrzeb zarówno firm poszukujących wykwalifikowanych pracowników, jak i absolwentów wchodzących na rynek pracy. W województwie warmińsko-mazurskim od lat prowadzone są działania z udziałem zarówno największych firm z regionu, jak i sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także uczelni wyższych oraz szkół zawodowych i technicznych. System kształcenia dualnego – bo o nim mowa – jest szansą na wyposażenie młodych ludzi w umiejętności i kompetencje, które są kluczowe na rynku pracy. Jak sprawić by kształcenie dualne stało się powszechną regułą? Jak zachęcić pracodawców do współpracy ze szkołami i uczelniami? Jakie korzyści generuje współpraca biznesu i nauki? Jak kształtować współczesny system edukacji aby spełniał wymagania i oczekiwania zarówno pracodawcy jak i pracowników? Na te i wiele innych pytań szukali odpowiedzi uczestnicy debaty pn.: „Kompetencje na zamówienie, czyli panaceum na bezrobotnych absolwentów”, która odbyła się 19 marca b.r. w Olsztynie w ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Projektu „Promocja Gospodarcza Warmii i Mazur 2017+”.

Warmińsko-Mazurską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości reprezentowała Pani Anna Zajączkowska – Kierownik Wydziału Oświaty i Centrum Kształcenia Zawodowego.

Współpraca uczelni i biznesu

– Jedną z głównych przyczyn relatywnie wysokiego bezrobocia wśród osób młodych, zwłaszcza absolwentów w stosunku do ogółu bezrobotnych jest problem braku kwalifikacji wymaganych przez pracodawców oraz niedopasowanie do wymogów rynku pracy – mówił Zdzisław Szczepkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie. – Kształcenie dualne jest jedną z najskuteczniejszych form zapobiegania bezrobociu wynikającemu z powyższych przesłanek. – kontunuował. – Towarzyszy nam  rynek pracownika, w związku z tym wyższe uczelnie też muszą inaczej podchodzić do samego procesu kształcenia, konstruowania programów i wyjścia naprzeciw  firmom. Stąd m.in. decyzja, żeby rozpocząć na Uniwersytecie kształcenie dualne – mówił podczas debaty, prof.  Jerzy Przyborowski, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który był partnerem wydarzenia.   

– Kształcenie dualne uwzględnia specyfikę funkcjonowania danej branży, danego rodzaju działalności, z uwzględnieniem potrzeb konkretnej firmy. Kładziemy także nacisk na aspekt finansowy i zaangażowanie firm we wsparcie studentów m.in.  poprzez fundowanie stypendiów przez cały okres studiów – kontynuował prof. Jerzy Przyborowski.

Kształcenie na zamówienie

W ramach systemu kształcenia dualnego pracodawcy, którzy nawiązali współpracę z uczelniami wyższymi oraz szkołami zawodowymi i technicznymi mogą wpływać na programy nauczania. Pracodawcy inspirują powstawanie nowych kierunków oraz oferują studentom i uczniom system praktyk zintegrowanych z nauczaniem teoretycznym, tworząc kompleksowy system przygotowania ich do podjęcia pracy w konkretnym zawodzie, a nawet  w konkretnej firmie. – Im bliżej uczeń jest pracodawcy, im szybciej spotka się ze środowiskiem pracy, tym lepiej będzie przygotowany do tego środowiska – mówiła Małgorzata Hochleitner, Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki w Kuratorium Oświaty w Olsztynie – Praktyczna nauka zawodu może się odbywać w całości u przedsiębiorcy, co daje także pracodawcy możliwość do poznania przyszłego pracownika. – mówiła Lidia Nowacka, Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie. – Praktyczna nauka zawodu to także kształtowanie tzw. kompetencji miękkich młodych ludzi wkraczających na rynek pracy – podsumowała.

Absolwent gotowy do pracy

W czasach, gdy to pracownik może przebierać w ofertach pracy, a wyzwaniem pracodawców jest znalezienie osób o właściwych kwalifikacjach, kształcenie dualne wydaje się odpowiadać bezpośrednio na ich potrzeby. – Brakuje nam rąk do pracy na wszystkich szczeblach pracowniczych. Potrzeba pracowników w działach technologicznych, normowania organizacji pracy, w księgowości – mówił Adam Kołpacki, Koordynator staży zawodowych i Instruktor nauki zawodu w firmie Szynaka Meble. –  System dualny, daje możliwość kształcenia w rzeczywistych warunkach pracy. Dzięki temu uzyskujemy ciągły przypływ pracowników. – kontynuował Adam Kołpacki. Firma Michelin Polska w zakresie kształcenia dualnego współpracuje z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim – To na czym nam zależy, to doprowadzenie do sytuacji, w której  studenci, w ramach studiów przejdą cały proces szkolenia wstępnego, który każdy z kandydatów musi przejść, aby być pełnoprawnym, właściwie przygotowanym pracownikiem do objęcia stanowiska – mówił z kolei Bronisław Reddig, Szef Relacji Społecznych firmy Michelin Polska. – Dualne kształcenie stanowi nie tylko dobre przygotowanie młodych ludzi do startu zawodowego, ale jest również źródłem wykwalifikowanych kadr, które są rozwiązaniem wielu problemów gospodarki i rynku pracy. Jest ono tańsze, praktyczniejsze i przynosi lepsze efekty, jest więc wręcz koniecznością. – podsumował Miron Sycz, Wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Relacja z debaty przygotowana przez Serwis Gospodarczy Warmii i Mazur – Invest in Warmia and Mazury: Relacja.pdf

http://invest.warmia.mazury.pl/pl/o-regionie/aktualnosci/300501-kompetencje-na-zamowienie-czyli-panaceum-na-bezrobotnych-absolwentow.html

Zachęcamy Państwa także do zapoznania się z relacjami z wydarzenia w mediach:

Telewizja Kortowo: http://www.uwm.edu.pl/egazeta/ksztalcenie-dualne-uzdrowi-rynek-pracy

Radio UWM FM: http://www.uwmfm.pl/news/126/czytaj/4223/ksztalcenie-dualne-szansa-dla-studentow-uwm.html

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.