Zapytanie ofertowe – Wykonanie remontu korytarzy


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


1. Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym.

2. Oferty należy przesłać mailem na adres:

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

ul . Prosta 38, 10-029 Olsztyn.

Oferty można złożyć osobiście w sekretariacie, pocztą lub mailem: biuro@izbarzem.olsztyn.pl

3. Termin złożenia oferty do dnia 16.09.2020 r.

4. W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Administracyjno-Technicznym pod nr tel. 697 997 413 lub 89 527 61 88 wew. 15.

5. Termin gwarancji na wykonane roboty 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru.

6. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa.

7. Przedmiot zamówienia „ Dokończenie  remontu klatki schodowej oraz korytarzy II i III piętra budynku Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy ul. Kołłątaja 5 w Olsztynie”

8. Zakres prac:


I. Ułożenie płytek gres 42 x 42 korytarz z wykonaniem cokolika II + III piętro, 64 m2

Ułożenie cokolika z płytek gres ilość (21,0 + 1,5) x 2 x 2 korytarze = 90 mb

Ewentualna regulacja skrzydeł drzwiowych


II. Ułożenie płytek gres na klatce schodowej 83,17 m2

81 szt stopni, wymiary stopni: 30cm x 15cm, dł. stopnia 136cm

8 podestów wym. 140 x 280 cm

Ułożenie cokolika z płytek 72 mb

Ewentualna regulacja skrzydeł drzwiowych


III. Ułożenie sufitu podwieszanego 60 x 60 z płytek GK na III piętrze korytarza 1,5 x 2 = 32 m2

(sufit zamontowany w połowie wysokości podciągów)

w tym przełożenie 3 szt. opraw oświetleniowych sufitowych


IV. Szpachlowanie ścian korytarza III piętro (dokończenie gdyż w 70% ściany są wyszpachlowane) pozostało ok. 40 m2


V. Malowanie korytarza II + III piętro, farba emulsyjna, ściany 135 m2

135 + 135 = 270 m2


Materiał dostarcza Zamawiający.

W załączeniu zdjęcia korytarzy.

Termin realizacji: 30 dni od daty podpisania umowy.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.