Podpisanie Porozumienia pomiędzy WMIRiP a OHP

W  dniu 22 lipca 2020 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Warmińsko-Mazurską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości a Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendą OHP w Olsztynie, a w sprawie współdziałania w dziedzinie kształcenia zawodowego, wychowania i zatrudnienia młodzieży. Porozumienie o współpracy podpisali Antoni Górski – Prezes Zarządu Izby oraz Dariusz Rudnik – Wojewódzki Komendant OHP w Olsztynie. Partnerzy deklarują zacieśnienie współpracy w zakresie kształcenia zawodowego młodocianych, wspólnego organizowania przedsięwzięć, których celem będzie promowanie idei zdobywania wiedzy i umiejętności poprzez kształcenie zawodowe, wzajemnego wspierania się w dążeniu do podnoszenia efektywności podejmowanych działań w procesach wychowawczych młodocianych podopiecznych OHP. Strony zadeklarowały również chęć współpracy w zakresie wypracowania metod kształcenia we wszystkich zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Porozumienie obejmuje współdziałanie na poziomie lokalnym pomiędzy naszą Izbą i zrzeszonymi organizacjami, a wojewódzką komendą OHP. Uroczyste podpisanie aktu poprzedziło spotkanie, w którym wzięli udział również Dyrektor Biura Izby Karolina Knowska-Siwkowska oraz Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie Marek Obrębski. W trakcie dyskusji jego uczestnicy podkreślali wagę komplementarności działań podejmowanych przez Rzemiosło i OHP w celu  przygotowania i rozwoju  zawodowego młodzieży.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.