Zapytanie ofertowe

Warmińsko Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia ofert w terminie 14dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia na:

„Wykonanie i zamontowanie daszka zewnętrznego nad drzwiami wejściowymi do budynku od ul. Prostej 38 w Olsztynie”

Dane techniczne:

Szerokość drzwi – 130cm

Daszek powinien być wykonany ze stali, elementy konstrukcyjne zdobione ręcznie (wyroby wykonywane przez zakłady kowalstwa artystycznego), przykrycie z poliwęglanu, szkła bezpiecznego lub blachy. Oczekujemy zaproponowania odpowiedniego materiału oraz wzoru, tak aby daszek swym wyglądem nawiązywał do elementów już istniejących na budynku. Wygląd daszka pod względem architektonicznym nie może odbiegać od wyglądu istniejących elementów dekoracji elewacji budynku.

Oferta powinna zawierać cenę, termin wykonania, szkic wyglądu daszka wraz z opisem zastosowanych materiałów.

W załączeniu zamieszczamy zdjęcie drzwi wejściowych do budynku.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu:  697 997 413

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.