Posiedzenie Prezydium Zarządu

 

25 września 2019 roku odbyło się Posiedzenie Prezydium Zarządu Izby.

W posiedzeniu udział wzięli: Prezes Pan Antoni Górski, Wiceprezes ds. samorządowo – organizacyjnych Pan Kazimierz Samokar, Wiceprezes ds. ekonomicznych Pan Tadeusz Kobus, Sekretarz Pan Andrzej Siwczak a także Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Stanisław Mudryk.

Członkowie Prezydium zajmowali się głównie: sprawami związanymi ze szkolnictwem zawodowym, omówieniem wyniku finansowego Izby za 8 miesięcy a także informacją o przeprowadzonych i planowanych remontach. Ustalono również Porządek obrad posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.