Posiedzenie Zarządu Izby

27 września 2019 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

W posiedzeniu udział wzięli: Prezes Antoni Górski, członkowie Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Mudryk, Radca Prawny Robert Pożarski oraz pracownicy Biura Izby.

Podczas obrad członkowie Zarządu dyskutowali między innymi o sytuacji szkolnictwa zawodowego, przebiegu sesji egzaminacyjnej oraz na temat istotnych zmian w ustawie o rzemiośle. Przewodniczący przekazali sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji problemowych pomiędzy posiedzeniami Zarządu. Główna Księgowa przedstawiła informację o wyniku finansowym Izby za 8 miesięcy, natomiast Kierownik Wydziału Administracyjno-Technicznego poinformowała o przeprowadzonych i planowanych remontach. Uczestnicy obrad podjęli dyskusję o zbliżającym się Jubileuszu 75-lecia WMIRiP oraz ewentualnych obchodach uroczystości w przyszłym roku.

Członkowie Zarządu zapoznali się również z bieżącymi sprawami Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Wszystkie zdjęcia znajdują się także w: Galeria

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.