Zmiany w prawie pracy a obowiązki przedsiębiorców w okresie pandemii – Webinarium – Zapraszamy!!

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rzemieślników oraz pracowników organizacji rzemieślniczych do udziału w Webinarium poświęconemu zmianom w prawie pracy oraz obowiązkom przedsiębiorców w okresie pandemii.


Webinarium odbędzie się 12 maja 2021 roku (środa) w godzinach 10:00 – 12:00, na platformie MS Teams.


Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości jest współorganizatorem spotkania.


Celem Webinarium jest zaprezentowanie przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie – jedynego w RP wyspecjalizowanego organu kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy i BHP, regulacji prawnych, które uległy zmianie w związku z pandemią COVID-19 i mają one istotny wpływ na konieczność zmiany organizacji procesu pracy w celu zagwarantowania jego zgodności z obowiązującymi przepisami oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom.

Ponadto w trakcie spotkania zostaną przedstawione dobre praktyki w zakresie działań polegających na zapobieganiu redukcji zagrożeń w środowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia w czasie pandemii.


Prosimy o zgłaszanie udziału w Webinarium na adres mailowy: promocja@olsztyn.pip.gov.pl.


Link do Webinarium zostanie przekazany w późniejszym terminie.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.