Posiedzenie Prezydium Zarządu

27 maja 2020 roku w siedzibie Wojewódzkiego Domu Rzemiosła odbyło się Posiedzenie Prezydium Zarządu Izby z zachowaniem rygorów sanitarnych.

W posiedzeniu udział wzięli: Prezes Antoni Górski, Zastępcy Prezesa: Kazimierz Samokar i Tadeusz Kobus, Sekretarz Andrzej Siwczak oraz Dyrektor Biura Izby Karolina Knowska-Siwkowska.

Członkowie Prezydium debatowali głównie nad skutkami pandemii. Omówiono, z jakich zapisów kolejnych odsłon Tarczy mogło skorzystać Rzemiosło, jak wygląda sytuacja pracowników młodocianych oraz jakie postulaty wystosowało Rzemiosło do przedstawicieli władzy. Rozmawiano także w jaki sposób przygotować się do kolejnych etapów odmrażania gospodarki. Przedstawiono również Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów w 2020 roku opracowane przez Wydział Oświaty i Centrum Kształcenia Zawodowego. (zobacz też: http://www.izbarzem.olsztyn.pl/2020/05/22/wytyczne-dotyczace-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-roku/)


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.