Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów w 2020 roku – Ważne!

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 22.05.2020 roku Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości przyjęła Zarządzeniem Prezesa Izby Wytyczne w związku z wprowadzeniem w kraju epidemii COVID-19 dotyczące organizowania i przeprowadzania przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 2020 roku egzaminu: czeladniczego, mistrzowskiego, sprawdzającego. Wytyczne zostały opracowane przez Wydział Oświaty i Centrum Kształcenia Zawodowego.

Każdy zdający oraz każdy członek komisji jest zobowiązany do szczegółowego zapoznania się z wytycznymi oraz do stosowania ich podczas egzaminów. Dodatkowo zdający oraz członkowie komisji wypełniają i podpisują Oświadczenie, które stanowi załącznik do wytycznych.


Wytyczne:


Oświadczenie:


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.