Ogłoszenie – Kurs Spawalniczy, Kurs Pedagogiczny

Warmińsko-Mazurska Izb Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie planuje realizację:

1. Kursu spawalniczego metodą TIG i MAG.

Posiadamy Atest i Licencję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Wydajemy Książki Spawacza oraz Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza. Cena uzależniona jest od ilości chętnych osób.


2. Kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Celem kursu jest uzyskanie uprawnień pedagogicznych wymaganych do szkolenia młodocianych pracowników przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe. Cena kursu: 600 zł. Planowany termin rozpoczęcia to druga połowa lutego.


Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub osobiście w sekretariacie Izby. 

Deklaracja uczestnictwa: Deklaracja

Informacja tel: 697-997-401

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.