„PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO” – VII FESTYN ZAWODOZNAWCZY ZS W LUBAWIE

 

W piątek, 6 grudnia 2019 roku, już po raz siódmy w Zespole Szkół w Lubawie odbył się Festyn Zawodoznawczy „Przejdź na zawodowstwo”. Współorganizatorem festynu był Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Lubawie. Festyn zorganizowano z myślą o uczniach ósmych klas lokalnych oraz okolicznych szkół podstawowych, a jego głównym celem było przedstawienie kształcenia zawodowego jako szansy na odnalezienie się na rynku pracy.

Wśród zaproszonych gości byli m. in. : Wicestarosta Powiatu Iławskiego Marek Polański, Radni Powiatu Iławskiego Eugeniusz Dembek i Marian Golder, Starsi Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Olsztynie Bożena Kruszewska i Renata Perlińska, Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Renata Motylińska a także Wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski. Naszą Izbę reprezentowali Prezes Pan Antoni Górski oraz Kierownik Wydziału Oświaty i Centrum Kształcenia Zawodowego Pani Anna Zajączkowska

Wszystkich przybyłych gości, pracodawców, przedstawicieli zakładów pracy, ósmoklasistów i ich opiekunów przywitała Dyrektor Zespołu Szkół w Lubawie Pani Anna Empel oraz Starszy Cechu w Lubawie Pan Krzysztof Ornowski. W czasie Festynu uczniowie mogli odwiedzić stoiska wielu pracodawców, zapoznać się z przygotowaną przez nich ofertą, poznać specyfikę oraz wymagania związane m. in. z zawodem stolarza, elektryka, fryzjerki czy sprzedawcy. Pracodawcy chętnie udzielali odpowiedzi młodym ludziom oraz dzielili się swoim doświadczeniem. Uczniowie mogli także wziąć udział w wielu konkursach: fotograficznym pt. „Proces tworzenia w pracy rzemieślnika” przygotowanym przez lubawski Cech, internetowym firmy IKEA Industry, znajomości nazw narzędzi stolarskich firmy ORISTO czy elektrycznym i malarskim zorganizowanych przez Zespół Szkół.
Goście mogli również skosztować potraw przygotowanych przez uczniów kształcących się w Zespole Szkół w zawodzie kucharza.

Zachęcamy do obejrzenia filmu z Festynu: https://www.youtube.com/watch?v=y753sydBrx4#action=share

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.