Posiedzenie Prezydium

5 grudnia 2019 roku w siedzibie Wojewódzkiego Domu Rzemiosła odbyło się Posiedzenie Prezydium Zarządu Izby. W posiedzeniu udział wzięli: Prezes Antoni Górski, Zastępcy Prezesa: Kazimierz SamokarTadeusz Kobus, Sekretarz Andrzej Siwczak oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Mudryk. Zaproszonym gościem był także Kapelan Rzemiosła Ks. Marian Matuszek.

Członkowie Prezydium zajmowali się omówieniem spraw związanych ze szkolnictwem zawodowym oraz podsumowaniem przebiegu sesji egzaminacyjnej, wynikiem finansowym Izby za 10 miesięcy, informacją o przeprowadzonych i planowanych remontach jak również ważnymi zmianami w segregacji odpadów. Zaopiniowano wnioski na odznaczenia. Przedstawiono sprawozdanie z dotychczasowej realizacji projektu INTACT. Prezydium omawiało także Jubileusz 75-lecia WMIRiP przypadający w roku 2020.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.