Uroczysta Gala – Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie

10 grudnia 2019 roku w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie podsumowano działalność prewencyjno-promocyjną prowadzoną przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie w 2019 roku.

Podczas uroczystej gali podsumowano trzyletnią kampanię informacyjno-edukacyjną „Pracuję legalnie!” oraz przedstawiono laureatów konkursów. Wręczono nagrody osobom i firmom, które, zdaniem inspektorów pracy, szczególnie wyróżniają się w naszym regionie pod względem dbałości o bezpieczeństwo pracy i nie mają problemów z przestrzeganiem prawa pracy.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Dyrektor Generalny Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Sekretarz Miasta Olsztyna, dyrektorzy oddziałów ZUS w Olsztynie i w Elblągu, Dyrektor Biura Urzędu Dozoru Technicznego w Olsztynie, Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Przewodniczący Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Forum Związków Zawodowych, Członek Prezydium Zarządu oraz Koordynator Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność”, Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Olsztynie, Kanclerz Loży Olsztyńskiej BCC, przedstawiciel Rady Województwa Warmińsko – Mazurskiego Związku Zawodowego „Budowlani”, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, a także przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

Warmińsko-Mazurską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości reprezentował p. Kazimierz Samokar.

Przedstawiciele zaprzyjaźnionych i współpracujących z OIP organizacji, instytucji i urzędów otrzymali od Jarosława Kowalczyka – Okręgowego Inspektora Pracy podziękowania za efektywną współpracę z inspekcją pracy, popularyzację problematyki bezpieczeństwa pracy oraz promocję zagadnień bhp wśród pracodawców z regionu Warmii i Mazur. Pracodawcy z małych zakładów pracy odebrali dyplomy za udział w programie prewencyjnym „Zdobądź Dyplom PIP” oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Okręgowy Inspektorat pracy w Olsztynie.

1 komentarz


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.