XVIII edycja Nagrody Literackiej im. Władysława St. Reymonta

W dniu 1 października 2019 r. rozstrzygnięta została XVIII edycja Nagrody Literackiej im. Władysława St. Reymonta.

Związek Rzemiosła Polskiego jest organizatorem i sponsorem Nagrody Literackiej im. Władysława St. Reymonta od 1994 roku. Po dziewięcioletniej przerwie postanowieniem Zarządu ZRP przyznawanie Nagrody zostało wznowione. Krajowa organizacja rzemiosła pragnie w ten sposób przypomnieć i kontynuować związki literatury z rzemiosłem zapoczątkowane przez autora „Chłopów”: Rzemieślnika – Pisarza – Noblistę, który, zanim poświęcił się literaturze, uczył się rzemiosła krawieckiego w murach Pałacu Chodkiewiczów przy ulicy Miodowej.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: Całokształt twórczości, Dzieło literackie oraz Działalność okołoliteracką. Począwszy od VIII edycji w ramach Konkursu Jury Nagrody wyróżnia również przedstawicieli środowiska rzemieślniczego. Laureatami są utalentowani rzemieślnicy pióra, rzemieślnicy – artyści mający na tym polu wybitne osiągnięcia, a także animatorzy i sponsorzy kultury.

Na Galę rozdania nagród zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji rzemieślniczych. Warmińsko-Mazurską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości reprezentowali Prezes Pan Antoni Górski oraz asystent ds. samorządowych Pani Justyna Kaczorek.

 

Laureaci XVIII edycji Nagrody Literackiej im. Władysława St. Reymonta:


NAGRODA ZA CAŁOKSZTAŁT TWÓRCZOŚCI

Piotr Wojciechowski – Prozaik, poeta, reżyser i krytyk filmowy. Od ponad pół wieku zaskakuje czytelników książkami, które zmuszają do myślenia, stawiając nieustannie pytanie – jaka jest relacja pomiędzy światem, który kreuje, a rzeczywistością. Nominowany przez Oficynę Wydawniczą Volumen.


NAGRODA ZA DZIEŁO LITERACKIE

Wacław Sadkowski „Ktoś taki jak ty (Spowiedź bastarda wieku XX)” – Książka nominowana przez Zarząd Główny Związku Literatów Polskich


NAGRODA ZA DZIAŁALNOŚĆ OKOŁOLITERACKĄ

Aldona Borowicz-Tchórzewska – Ceniona poetka i eseistka, popularyzatorka literatury współczesnej, organizatorka Warszawskich Jesieni Poezji oraz wieczorów literackich w Domu Literatury. Nominowana przez Zarząd Główny Związku Literatów Polskich.


NAGRODA SPECJALNA

Piotr Tengowski – Mistrz cukiernik, który w imponującym dziele wydanym w 130-tą rocznicę powstania Cechu, ukazuje rolę rzemiosła sądeckiego w kilkusetletniej historii miasta i regionu. Nominowany za książkę „Dzieje rzemiosła nowosądeckiego”przez Cech Rzemiosł Różnych w Nowym Sączu.


Wszystkie zdjęcia znajdują się także w: Galeria

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.