Warmińsko-Mazurski Kongres Zawodowy – część II – Spotkanie w siedzibie Wojewódzkiego Domu Rzemiosła

 

Po zakończeniu pierwszej części Kongresu Zawodowego, w godzinach popołudniowych, Rzemiosło Warmii i Mazur gościło w Wojewódzkim Domu Rzemiosła Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego, Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Marka Nowackiego, Zastępcę Dyrektora Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej Pana Piotra Bartosiaka oraz Prezesa Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Pana Grzegorza Smolińskiego. Obecni byli przedstawiciele mediów i prasy. W trakcie spotkania Rzemieślnicy mogli poruszyć ważne dla rzemiosła kwestie dotyczące kształcenia branżowego.

 

 

Podczas spotkania zostało podpisane  Porozumienie w sprawie współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego między Warmińsko-Mazurską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości reprezentowaną przez Prezesa Pana Antoniego Górskiego a Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną reprezentowaną przez Prezesa Pana Grzegorza Smolińskiego. Zakres wspólnego działania stron obejmie między innymi: wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie szkolnictwa branżowego; działania mające na celu zachęcanie pracodawców-rzemieślników do udziału w procesie organizacji praktycznej nauki zawodu młodocianych pracowników i przeprowadzania egzaminów czeladniczych oraz współpracę na rzecz promocji szkolnictwa branżowego w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła.

 

 

Relacja ze spotkania w siedzibie Wojewódzkiego Domu Rzemiosła znalazła się w głównym wydaniu serwisu informacyjnego TVP 3 Olsztyn: https://olsztyn.tvp.pl/42076623/5419-godz-1830  (relacja od 08:48 do 12:09).

Wszystkie zdjęcia znajdują się także w: Galeria

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.