Newsletter January 2019 – Hanse-Parlament – Baltic Sea Academy

Przedstawiamy Państwu najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego Hanse-Parlament Baltic Sea Academy. Zachęcamy do zapoznania się z treścią biuletynu. Państwa szczególnej uwadze polecamy informacje na temat projektu INTACT (str. 30-31), którego jeteśmy partnerami. 

Newsletter January 2019 screen

 

Poniżej przedstawiamy tłumaczenie na język polski:

Integracja nowo przybyłych migrantów poprzez ocenę kompetencji i doskonalenie zawodowe wysokiej jakości (INTACT)

Program: Wsparcie dla reformy polityki, Bruksela

Czas trwania: 3 lata (2018-2021)

Konsorcjum:

Hanse-Parlament, Niemcy (partner wiodący)

Akademia Kształcenia Dualnego Hamburg, Niemcy

Izba Rzemieślnicza w Schwerin, Niemcy

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie, Polska

Transfer technologii i innowacji, Włochy

Satakunta Uniwersytet Nauk Stosowanych, Finlandia

Instytut Stosowanych Badań Przemysłowych, Austria

PROJEKT W PIGUŁCE

Aby osiągnąć szybką i trwałą integrację nowo przybyłych migrantów w życie zawodowe i przeciwdziałać narastającemu niedoborowi wykwalifikowanych przedsiębiorców, partnerzy projektu INTACT opracowują wiarygodną ocenę identyfikacji kompetencji i szkolą migrantów zgodnie z ich mocnymi stronami w uznanym przez państwo kompleksowym programie doskonalenia zawodowego. Ogólnym celem jest umieszczenie uczestników w długoterminowych miejscach pracy w MŚP poprzez szkolenia i indywidualny coaching.

CO Z TEGO PROJEKTU MOŻE CI SIĘ PRZYDAĆ

  1. Kompleksowe narzędzia i metody integracji uchodźców i migrantów na rynku pracy, takie jak:
  • internetowe narzędzie do oceny kompetencji dostępne w języku niemieckim, angielskim i włoskim na stronie internetowej projektu (www.int-act.org) w celu określenia formalnych i nieformalnych kompetencji zawodowych
  • Najlepsze praktyki i projekty poradnictwa i coachingu dla uchodźców, w tym program nauczania i materiały dydaktyczne dla programu szkoleniowego dla osób pracujących z uchodźcami i migrantami, które mogą być dedykowane Twoim pracownikom i członkom
  1. Gotowe programy nauczania, materiały dydaktyczne i uznane przez państwo przepisy egzaminacyjne dla trzech dalszych szkoleń zawodowych, programy o czasie trwania około 600 godzin każdy w dziedzinie administracji biznesowej (zarządzania przedsiębiorstwem), cyfryzacji, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, które mogą być oferowane członkom Twojej organizacji.

Szczególnie dla izb, uniwersytetów i wszystkich innych instytucji specjalizujących się w doradztwie, szkoleniu i integracji uchodźców i migrantów na rynku pracy. Materiały i dokumenty szkoleniowe dla trenerów są skierowane do własnych pracowników organizacji, podczas gdy programy nauczania i narzędzia oceny są skierowane do uchodźców i migrantów. Niemniej jednak izby i inne instytucje szkoleniowe mogą również oferować dalsze szkolenia zawodowe innym zainteresowanym grupom docelowym, takim jak przedsiębiorstwa będące ich członkami.

W ŚWIETLE REFLEKTORÓW

Opracowanie procedury i narzędzia oceny kompetencji zostało zakończone, a w nadchodzących tygodniach zostanie przetestowane w Niemczech, Włoszech i Austrii. Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie (PL) będzie uczestniczyć w testach w Izbie Rzemieślniczej w Schwerinie (GER), aby uzyskać wgląd w pracę z uchodźcami i migrantami. Pod koniec lutego odbędą się warsztaty Train the Trainer prowadzone przez Akademię Kształcenia Dualnego w Hamburgu (GER), podczas których trenerzy i trenerzy partnerów projektu będą mogli zdobyć wiedzę na temat najlepszych sposobów pracy z uchodźcami i migrantami.

 

                                                         

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.