Posiedzenie Prezydium Zarządu

Dnia 27.11.2018r. odbyło się Posiedzenie Prezydium Zarządu Izby.

W posiedzeniu udział wzięli: Prezes Pan Antoni Górski, Wiceprezes ds. samorządowo – organizacyjnych Pan Kazimierz Samokar, Wiceprezes ds. ekonomicznych Pan Tadeusz Kobus, Wiceprezes ds. oświatowych Pan Jan Szymczak, Sekretarz Pan Andrzej Siwczak.

Członkowie Prezydium zajmowali się głównie dopracowaniem uroczystości z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości RP, które zaplanowano na 1.12.2018 r.

Prezydium zaopiniowało także wnioski o wsparcie finansowe, które wpłynęły do Izby oraz ustaliło termin i porządek obrad posiedzenia Zarządu Izby.

Wszystkie zdjęcia znajdują się także w: Galeria

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.