Szczepienia Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu

Rząd podjął decyzję o włączeniu nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu do grupy priorytetowej w Narodowym Programie Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i już w drugim tygodniu lutego br. rozpoczną się szczepienia.

Nauczyciel/instruktor na szczepienie będzie zgłoszony przez dyrektora szkoły lub placówki przez System Informacji Oświatowej (Dyrektor szkoły w Systemie Informacji Oświatowej w „Strefie Pracownika” wypełnia formularz). W formularzu, który będzie zawierał wykaz nauczycieli, dyrektor zaznaczy imiona i nazwiska chętnych nauczycieli zatrudnionych w szkole lub placówce, dopisze pracowników niebędących nauczycielami, lub niezatrudnionych w szkole (chodzi o instruktorów praktycznej nauki zawodu) i wypełniony formularz prześle drogą elektroniczną do Ministerstwa Edukacji i Nauki.


Dostęp do aplikacji szczepieniowej w „Strefie Pracownika” SIO posiadają wyłącznie szkoły i placówki oświatowe, które zatrudniają lub mają podpisane umowy z następującymi grupami osób uprawnionych do szczepienia w pierwszej kolejności:

– nauczyciele wychowania przedszkolnego,

– osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela / woźna oddziałowa w przedszkolu,

– osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy,

– nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej),

– nauczyciele szkół i placówek specjalnych,

nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu (również ci niebędący pracownikami szkół),

– pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych,

– kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.


Powyższe oznacza, że dostępu do aplikacji nie mają przykładowo: licea ogólnokształcące,  młodzieżowe ośrodki sportowe, bursy itp. Niestety nie jest wiadome w tej chwili, kiedy szczepienia ruszą dla pozostałych grup nauczycieli.

W szkołach i placówkach oświatowych, w których jest dostęp do aplikacji szczepieniowej nie będą się wyświetlać nauczyciele, którzy są (rocznikowo) w wieku 60 lat i więcej. Ci nauczyciele będą mogli być zgłoszeni do szczepienia później. Niestety, dokładny termin nie jest w tym momencie znany. Zasada ta dotyczy także instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji i Nauki podaje dodatkowo informacje na temat preparatów, którymi będą szczepieni nauczyciele:

Na polskim rynku znajdują się 3 preparaty: firm BioNTech/Pfizer, Moderna i AstraZeneca. Zgodnie z rekomendacjami działającej przy premierze Rady Medycznej, nauczycielom
• poniżej 60. roku życia będzie podawana szczepionka AstraZeneca.
• którzy mają więcej niż 60 lat będą mieli możliwość zaszczepienia się preparatem firm BioNTech/Pfizer i Moderna.

Szczepionka firmy AstraZeneca jest podawana w dwóch wstrzyknięciach w ramię, w odstępie od 4 do 12 tygodni. Zgodnie z rekomendacjami działającej przy premierze Rady Medycznej, pomiędzy dawkami szczepionki powinien być odstęp 28 dni.


WAŻNE!

10 lutego kończy się rejestracja pierwszej grupy nauczycieli na szczepienia przeciwko Covid-19. Zgłoszenia można przesyłać do końca dnia (do godz. 23:59) za pośrednictwem formularza do rejestracji w strefie pracownika Systemu Informacji Oświatowej (SIO).


Dodatkowe informacje na temat szczepień mogą Państwo znaleźć pod adresami:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepimysie–w-drugim-tygodniu-lutego-rozpoczynamy-szczepienia-nauczycieli

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/ruszaja-szczepienia-nauczycieli

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/qa-szczepienia-nauczycieli

https://zrp.pl/wlaczenie-nauczycieli-i-instruktorow-praktycznej-nauki-zawodu-do-grupy-priorytetowej-w-narodowym-programie-szczepien-przeciwko-wirusowi-sars-cov-2/


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.