Centrum Kształcenia Zawodowego – oferta kursów

Centrum Kształcenia Zawodowego Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie istnieje na rynku od 1993 roku. Prowadzimy szkolenia zawodowe na wysokim poziomie, które są uznawane w krajach Unii Europejskiej. Umożliwiamy zdobycie nowych zawodów a także podniesienie kwalifikacji zawodowych. Kształcenie zawodowe dostosowujemy do potrzeb lokalnego rynku pracy.


Kursy przez nas organizowane prowadzone są z dużą starannością, wykładowcami są specjaliści z danej dziedziny a tematyka zgodna jest z programem nauczania. Kursy kończą się uzyskaniem zaświadczenia wydanym na podstawie Rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Oferujemy:


•          Kursy i egzaminy spawalnicze: gazowe (311), elektrodą otuloną (111), MAG (135), TIG (141). Posiadamy Atest i Licencję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Wydajemy Książki Spawacza oraz Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza. Czas trwania kursu to 80-140h – specjalność.


•          Kursy przygotowujące do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich


•          Kursy stolarskie: obróbka ręczna, obsługa maszyn, nowe technologie. Kursy te cieszą się ogromną popularnością. Zapewniamy nowoczesne stanowiska obróbki maszynowej i ręcznej, kabinę lakierniczą, okleiniarkę, materiały dydaktyczne. Czas trwania kursu to 100-300 h.


•          Kursy fryzjerskie. Zapraszamy na kursy przygotowujące do zawodu fryzjera – stylisty.  Indywidualne podejście do klienta – czas trwania zależy od predyspozycji i poziomu zdobywanych kwalifikacji.


•          Kursy gastronomiczne. Zapraszamy na kursy gastronomiczne w zawodach kucharz, kelner, pracownik małej gastronomii. Indywidualne podejście do klienta – czas trwania zależy od predyspozycji i poziomu zdobywanych kwalifikacji.


•          Kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Czas trwania kursu to 48 h. Kurs kończy się egzaminem. Podstawowym celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy dydaktyczno – wychowawczej  w zakresie praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy. Ukończenie kursu jest warunkiem do przyjmowania uczniów.


•          Kursy obróbki metali –maszynowej i ręcznej (ślusarz, dekarz, tokarz, frezer). Czas trwania kursu 80-200 h.


O jakości naszych usług szkoleniowych i egzaminacyjnych świadczą:

•          Atest i Licencja Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

•          Akredytacja Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

•          Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy


Zapraszamy do udziału grupy oraz osoby indywidulne, które chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz rozwijać pasje. Oferujemy niskie ceny, doskonale przygotowaną kadrę, specjalistyczny sprzęt i pracownie. Zapewniamy miłą, przyjazną atmosferę oraz wysoki poziom prowadzonych szkoleń. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje co do tematyki kursów. Jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenia z wielu dziedzin. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Szczegółowych informacji udziela Wydział Oświaty i Centrum Kształcenia Zawodowego tel. 697-997-401.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.