Posiedzenie Prezydium Zarządu

15 grudnia 2020 roku odbyło się Posiedzenie Prezydium Zarządu Izby.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Prezydium: Prezes Antoni Górski, Wiceprezes ds. samorządowo-organizacyjnych Kazimierz Samokar, Wiceprezes ds. ekonomicznych Tadeusz Kobus oraz Dyrektor Biura Izby Karolina Knowska-Siwkowska.

Członkowie Prezydium zajmowali się między innymi sprawami związanymi ze szkolnictwem zawodowym i podsumowaniem przebiegu sesji egzaminacyjnej.

Omówiono wynik finansowy Izby za 11 miesięcy oraz zaopiniowano pozytywnie korektę planu finansowego na 2020 rok.

Pani Dyrektor Karolina Knowska-Siwkowska przekazała informację o przeprowadzonych i planowanych remontach.

Pani Justyna Kaczorek przedstawiła sprawozdanie z przebiegu Międzynarodowej Konferencji Projektu INTACT.

Członkowie Prezydium zapoznali się także ze sprawami bieżącymi WMIRiP.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.