Posiedzenie Zarządu Izby

29 czerwca 2020 roku w siedzibie Wojewódzkiego Domu Rzemiosła odbyło się Posiedzenie Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Posiedzenie odbyło się z zachowaniem rygorów sanitarnych. Do tego czasu Członkowie Zarządu Izby pracowali zdalnie, więc było to pierwsze posiedzenie zorganizowane po zniesieniu obostrzeń.

Członkowie Zarządu zapoznali się między innymi ze sprawozdaniami Przewodniczących z działania komisji problemowych w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wyniki badania sprawozdania finansowego Izby za rok 2019. Następnie sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Zarząd.

Omówiono sprawy związane z pandemią, przede wszystkim: postulaty Rzemiosła do władz państwowych przygotowane z uwagi na stan pandemii; jakie były możliwości skorzystania z pomocy wprowadzonej zapisami Tarczy 1.0, 2.0, 3.0 i 4.0. i z czego skorzystało Rzemiosło oraz etapy odmrażania gospodarki – co już wprowadzono oraz na co może liczyć Rzemiosło w najbliższej przyszłości.

Poruszono temat sytuacji młodocianych pracowników w stanie pandemii, sesji egzaminacyjnej w 2020 roku oraz przedstawiono wytyczne dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminów.

Niezwykle istotną kwestią była informacja o porozumieniach dotyczących obniżenia stawek czynszów, podpisanych z Najemcami. Porozumienia spowodowane były wprowadzeniem przez rząd obostrzeń dotyczących prowadzenia różnych rodzajów działalności gospodarczych.

Pan Antoni Górski omówił także wykonane oraz planowane remonty w siedzibie Wojewódzkiego Domu Rzemiosła.

Następnie członkowie Zarządu zapoznali się z bieżącymi sprawami Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Podsumowano ostatnie miesiące pracy Izby i organizacji zrzeszonych w okresie pandemii.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.