Posiedzenie Prezydium

10 stycznia 2020 roku w siedzibie Wojewódzkiego Domu Rzemiosła odbyło się Posiedzenie Prezydium Zarządu Izby. W posiedzeniu udział wzięli: Prezes Antoni Górski, Zastępcy Prezesa: Kazimierz SamokarTadeusz Kobus, Sekretarz Andrzej Siwczak, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Mudryk oraz Dyrektor Biura Izby Karolina Knowska-Siwkowska.

Członkowie Prezydium zajmowali się omówieniem spraw związanych ze szkolnictwem zawodowym oraz spraw kadrowych. Zapoznano się z wynikiem finansowym Izby za 2019 rok i informacją o przeprowadzonych i planowanych remontach. Zaopiniowano wnioski na odznaczenia oraz omówiono przypadający w tym roku Jubileusz 75-lecia WMIRiP.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.