Posiedzenie Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

 

13 grudnia 2019 roku w siedzibie Wojewódzkiego Domu Rzemiosła odbyło się Posiedzenie Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Na początku Prezes Izby powitał nowego członka Zarządu Pana Wiesława Gołąb – Starszego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Szczytnie.

Członkowie Zarządu zapoznali się między innymi ze sprawozdaniami Przewodniczących z działania komisji problemowych w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu, wykonaniem planu finansowego i podsumowaniem sesji egzaminacyjnej. Omówiono zmiany w prawie oświatowym oraz zmiany ustawy o rzemiośle.

Prezes Izby Pan Antoni Górski omówił wykonane oraz planowane remonty w siedzibie Wojewódzkiego Domu Rzemiosła. Przedstawiono także sprawozdanie z dotychczasowej realizacji projektu INTACT oraz omówiono Spotkanie opłatkowe, które odbędzie się dnia 20 grudnia 2019 roku.

Następnie członkowie Zarządu zapoznali się z bieżącymi sprawami Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.