Konferencja „Szkoła i biznes – model współpracy”

23 października 2019 roku w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się Konferencja Regionalna „SZKOŁA I BIZNES – MODEL WSPÓŁPRACY”. Organizatorami tego wydarzenia byli: Kuratorium Oświaty reprezentowane przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Marka Nowackiego , Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. reprezentowana przez Prezesa Pana Zbigniewa Targowskiego oraz Alnea Sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa Pana Krzysztofa Kamińskiego.

W spotkaniu wziął udział Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz przedstawiciele organów prowadzących w osobach: starostów, burmistrzów, wójtów oraz naczelników wydziałów, a także dyrektorzy Wydziałów i Delegatur Kuratorium Oświaty w Olsztynie, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Obecni byli także przedstawiciele Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy oraz licznie zgromadzeni pracodawcy. Warmińsko-Mazurską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości reprezentowała Pani Anna Zajączkowska – Kierownik Wydziału Oświaty i Centrum Kształcenia Zawodowego.

W wydarzeniu uczestniczyli nauczyciele i uczniowie. Obecność na sali dyrektorów szkół podstawowych oraz powiatowych koordynatorów Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium. Mój profil” związana była z inauguracją IV edycji tego Programu w roku szkolnym 2019/2020.

Na początku konferencji Kurator wręczył nowe powołania sześciu dyrektorom do Rady Dyrektorów Szkół Branżowych. W czasie konferencji swoją działalność zainaugurowała Rady Koordynatorów ds. organizacji i koordynacji dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami. Z rąk Pana Kuratora powołania odebrało dwudziestu trzech członków tej Rady, której przewodniczącą została st. wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie Pani Grażyna Dywańska. W wykonywaniu zadań Rada współdziała z placówkami kształcenia ustawicznego, centrami kształcenia zawodowego, branżowymi szkołami I stopnia mającymi swoją siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, a w uzasadnionych przypadkach z placówkami w całym kraju.

W czasie spotkania uczestnicy wysłuchali dwóch referatów, w których autorzy rozwinęli wybrane aspekty tematu konferencji:

  • Szkolenia branżowe u pracodawców dla nauczycieli kształcenia zawodowego (Danuta Oleksiak, Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu).
  • Kompetencje pracowników – stan obecny i wyzwania rynkowe (Renata Buczyńska, Dyrektor ds. organizacyjno-ekonomicznych w Zakładzie Produkcji Obuwia „Vi-GGa-Mi” w Działdowie).

Podsumowania realizacji Programu „Laboratorium. Mój profil” w roku szkolnym 2018/2019 dokonała Renata Iłeczko, st. wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie i Koordynator wojewódzki Programu.

Ostatnim punktem konferencji było wręczenie nagród i wyróżnień w ramach konkursów „Zawodowy Pracodawca”, „Zawodowy Mistrz”, „Partner Pracodawcy”, „Kreatywna i innowacyjna szkoła” w roku szkolnym 2018/2019. Rozstrzygnięto także konkurs fotograficzny „Mój zawód. Moja przyszłość w obiektywie” w ramach realizacji Programu „Laboratorium. Mój profil”. Zwycięzcom wręczono statuetki, nagrody rzeczowe oraz okolicznościowe dyplomy.

Wśród wyróżnionych znalazły się dwie organizacje zrzeszone w Izbie. Tytułem „Zawodowy Pracodawca w roku 2018/19” uhonorowano Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostródzie (statuetkę odebrał Pan Andrzej Siwczak – Starszy Cechu) oraz  Cech Rzemiosł Różnych w Mrągowie (statuetkę odebrała Pani Barbara Brzostek – Kierownik Cechu). Serdecznie gratulujemy!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.