Spotkanie Mistrzów szkolących w zawodzie fryzjer

 

W dniu 25 kwietnia 2019 roku w siedzibie Wojewódzkiego Domu Rzemiosła odbyło się spotkanie Mistrzów szkolących w zawodzie fryzjer.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele branży fryzjerskiej z Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zaproszeni goście oraz pracownicy Izby. Swoją obecnością zaszczycił wszystkich również gospodarz, Prezes Izby Pan Antoni Górski, który powitał przybyłych gości.

 

 

Wydarzenie zostało zainicjowane przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w zawodzie fryzjerPana Adama Przybysza.

W pierwszej kolejności głos zabrała Pani Anna Zajączkowska – Kierownik Wydziału Oświaty i Centrum Kształcenia Zawodowego, która zapoznała zebranych ze zmianami w prawie oświatowym, omówiła przeprowadzanie egzaminów czeladniczych oraz przedstawiła sprawozdanie z egzaminów próbnych, które odbyły się w marcu bieżącego roku.

 

 

Następnie Pan Przybysz oraz jego zastępcy, Pani Anna Zienkiewicz-Nowosad oraz Pan Piotr Skolimowski, omówili i zaprezentowali wykonanie zadań egzaminacyjnych obowiązujących na egzaminie czeladniczym.

 

 

Spotkaniu towarzyszyła także ożywiona dyskusja, gdyż wszystkim obecnym zależy na jak najlepszym przygotowaniu młodzieży do egzaminów i przyszłej pracy zawodowej.

Wszystkie zdjęcia znajdują się także w: Galeria

 

 

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.