Posiedzenie Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Dnia 26 września 2018  roku w Wojewódzkim Domu Rzemiosła w Olsztynie odbyło się Posiedzenie Zarządu Izby.

Podczas obrad członkowie Zarządu omawiali szczegóły dotyczące rzemieślniczych obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz zajmowali się bieżącymi sprawami Izby.

Przewodniczący przekazali sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji problemowych pomiędzy posiedzeniami Zarządu.

Prezes Antoni Górski poinformował o finalizacji realizacji uchwały Zarządu i przedstawił zebranym gotową „Szablę Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości”.

Prezes wręczył także podziękowania za pracę w Zarządzie Izby Panu Franciszkowi Siteniowi, delegatowi Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lidzbarku Warmińskim.

Wszystkie zdjęcia znajdują się także w: Galeria

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.