Zapraszamy do udziału w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu BHP dla uczniów z zakładów rzemieślniczych

Warmińsko –Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie zaprasza do udziału w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu BHP dla uczniów z zakładów rzemieślniczych pod patronatem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego oraz Głównego Inspektora Pracy.

Organizatorami na etapie regionalnym są: Izby Rzemieślnicze, zrzeszone w nich Cechy Rzemiosł, Okręgowe Inspektoraty Pracy przy współpracy Kuratorium Oświaty oraz szkół zawodowych.

Organizatorami na etapie ogólnokrajowym są: Związek Rzemiosła Polskiego oraz Państwowa Inspekcja Pracy przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy PIB.

Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle.

Tematyka Konkursu obejmuje problematykę prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidzianej w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie, a także tematykę szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie zatrudnieni w zakładach rzemieślniczych czyli młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego.

Etap regionalny Konkursu

odbędzie się

w dniu 13.04.2018 roku (piątek),

o godz. 10:00 w siedzibie

Warmińsko – Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie

Sala nr 131

Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów i współorganizatorów Konkursu.

Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc na etapie regionalnym będą reprezentować Warmińsko-Mazurską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Konkursie Ogólnopolskim organizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Etap ogólnokrajowy odbędzie się w dniu 23 maja 2018 roku w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do dnia 23.03.2018 r.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.