Posiedzenie Zarządu Izby – 21 września 2017 roku

Dnia 21 września 2017 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Izby, któremu przewodniczył Prezes Izby Pan Antoni Górski. Przed posiedzeniem Zarządu w gabinecie Prezesa odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ochotniczego Hufca Pracy na czele z Komendantem Wojewódzkim Panem Dariuszem Rudnikiem, na spotkanie zaproszona została również Pani Barbara Bąkowska -Prezes Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka.

Podczas posiedzenia  Prezes Izby odebrał gratulacje od Zarządu z okazji objęcia funkcji Zastępcy Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego.

Zdjęcia ze spotkania i posiedzenia Zarządu w galerii.

Tekst i zdjęcia: Izba Rzemiosła.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.