Ozdobne świadectwa czeladnicze i dyplomy

Ozdobne świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie wydawane są na pisemny wniosek zainteresowanego – dostępny w zakładce formularze do pobrania oraz po dokonaniu opłaty za wydanie w/w dokumentów w wysokości 100 zł, dokonanej wyłącznie na rachunek bankowy Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie – dostępny w zakładce formularze do pobrania.

Pobierz