Posiedzenie Prezydium Zarządu

Dnia 13 kwietnia 2018 roku w Wojewódzkim Domu Rzemiosła odbyło się Posiedzenie Prezydium Zarządu Izby. W przerwie członkowie Prezydium spotkali się z Zastępcą Okręgowego Inspektora Pracy ds. nadzoru Panem Michałem Wajdą.

W posiedzeniu udział wzięli Pan Prezes Antoni Górski, Wiceprezesi, Sekretarz oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Stanisław Mudryk.

Podczas obrad omówiono wiele ważnych spraw związanych z bieżącą działalnością Izby, wprowadzeniem ochrony danych osobowych oraz przyznaniem odznaczeń. Prezydium omówiło także w jaki sposób Rzemiosło Warmii i Mazur może uczcić Stulecie Odzyskania Niepodległości Polski.

Spotkanie z przedstawicielem Okręgowej Inspekcji pracy skupiło się na tematach dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy. Rozmawiano także na temat ustawy zakazującej handlu w niedziele i tego w jaki sposób wpływa ona na działalność niektórych gałęzi rzemiosła. Pan Wajda opowiedział również o swojej pracy i trudnych egzaminach dla kandydatów na przyszłych inspektorów.

Wszystkie zdjęcia znajdują się także w: Galeria

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.