Spotkanie z przedstawicielami OHP

20 marca 2018 r. w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie ewaluacyjne dotyczące współpracy Warmińsko-Mazurskiego Ochotniczego Hufca Pracy z nasza Izbą.

W spotkaniu wzięli udział Antoni Górski Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Kazimierz Samokar – Wiceprezes ds. Samorządowo-Organizacyjnych oraz Anna Zajączkowska – Kierownik Wydziału Oświaty i Centrum Kształcenia Zawodowego, ze strony Warmińsko Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Paweł Kowszyński zastępca Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Komendanta OHP i Karolina Mrówczyńska – kierownik Zespołu Kształcenia i Wychowania W-M WK OHP.

Tematem spotkania były wspólnie podejmowane działania w zakresie kształcenia zawodowego, uzyskiwania przez młodzież kwalifikacji zawodowych, współpracy lokalnych struktur OHP z Cechami oraz kierunki i perspektywy rozwoju zawodów rzemieślniczych w aktualnych uwarunkowaniach społecznych i rynku pracy. Prezes Izby Antoni Górski zapewnił również o wsparciu organizacyjnym realizacji przez Wojewódzką Komendę OHP etapu centralnego XV edycji Konkursu Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy, w zawodzie stolarz. Przedsięwzięcie ma prestiżowy charakter, uzyskało honorowy patronat Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, a realizacja planowana jest w Ośrodku Szkolenia w Pasłęku w dniach 14-17.05.2018r. Nasza Izba poprzez udział w przygotowaniu części konkursowej teoretycznej i praktycznej w zawodzie stolarz zagwarantuje wysoki poziom zmagań konkursowych uczestników OHP z całej Polski.

Wszystkie zdjęcia znajdują się także w: Galeria

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.