Odznaczenia rzemieślnicze

Odznaczenia nadawane przez Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie:

Odznaczenia nadawane przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie:

Odznaczenie nadawane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wniosek Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego: