Władze

Władze samorządowe Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości – kadencja 2017 – 2021

 

Zjazd Delegatów Cechów i Spółdzielni Rzemieślniczych jest najwyższym organem Izby.

Ostatni XVI Zjazd Delegatów sprawozdawczo-wyborczy odbył się w dniu 8 grudnia 2017 r. podczas którego m.in. wybrano nowe władze Izby oraz delegatów na Kongres Rzemiosła Polskiego.

Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

Antoni Górski

 

 

Pan Adam Przybysz (delegat Cechu Rzemiosł Różnych w Olsztynie) obecnie pełni funkcję Prezesa Izby.

Prezes Izby w okresie między posiedzeniami plenarnymi Zarządu jest organem wykonawczym Izby.

 

Skład Zarządu 2017 – 2021

Lp.

Imię i nazwisko

Delegująca organizacja

1.

ADAM PRZYBYSZ

Prezes Zarządu

Warmińsko-Mazurska Izba

Rzemiosła i Przedsiębiorczości Olsztyn

2.

WIESŁAW GOŁĄB

V-ce Prezes

ds. ekonomicznych

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców

Szczytno

3.

PIOTR KWIATKOWSKI

V-ce Prezes

ds. samorządowo-organizacyjnych

Cech Rzemiosł Różnych 

Elbląg

4.

KRZYSZTOF ORNOWSKI

V-ce Prezes

ds. oświatowych

Cech Rzemieslników i Przedsiębiorców

Lubawa

5.

ZDZISŁAW NOWIŃSKI

Sekretarz

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości

Nowe Miasto Lubawskie

6.

JERZY STANKIEWICZ

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Działdowo

     
7.

STANISŁAW

MICHALEWSKI

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców

Iława

8.

RYSZARD STARZYŃSKI

Cech Rzemiosł Różnych Kętrzyn

9.

DARIUSZ HEJMAN

       Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości           Lidzbark Warmiński

     
10.

ANDRZEJ FIGURA

Cech Rzemiosł Różnych

Związek Pracodawców Mrągowo

     
     
     
16.

ROMAN WINIARSKI

Warmińsko-Mazurski Cech Naturoterapeutów

Olsztyn

 

Inne organy statutowe Izby w kadencji 2017 – 2021:

 

Komisja Rewizyjna 2017 – 2021

Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności gospodarczo-finansowej Izby.

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej:

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Delegująca organizacja

1. STANISŁAW    

MUDRYK

Przewodniczący

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców

Braniewo

2. ANDRZEJ    

SOWA

Zastępca Przewodniczącego

Cech Rzemiosł Różnych

Biskupiec

3. STANISŁAW    

MICHALEWSKI

Zastępca Przewodniczącego

Cech Rzemiosł Różnych

Iława

4. WIESŁAW    

KOBUS

Sekretarz

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców

Szczytno

5. KRZYSZTOF   

OSICKI

Członek

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości

Nowe Miasto Lubawskie

 

 

Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy 2017 – 2021

Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień sądów cechowych.

Skład osobowy Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego:

Lp.

Imię i nazwisko

Delegująca organizacja

1. STANISŁAW    

EKIEL

Cech Rzemiosł Różnych

Iława

2. WITOLD    

CZUJAK

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców

Szczytno

3. KRZYSZTOF    

JÓŹWIK

Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Lidzbark Warmiński

4. KRZYSZTOF    

MURAWSKI

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców

Braniewo

 

 

Komisje problemowe Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Komisje problemowe Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości działają na podstawie paragrafu 29 ust. 3 Statutu Warmińsko – Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości z siedzibą w Olsztynie.

 

Komisja Samorządowo-Organizacyjna 2017 – 2021

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Delegująca organizacja

1. KAZIMIERZ    

SAMOKAR

Przewodniczący

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców

Braniewo

2. RYSZARD    

STARZYŃSKI

Zastępca Przewodniczącego

Cech Rzemiosł Różnych

Kętrzyn

3.

Sekretarz

4.

Członek

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości

Nowe Miasto Lubawskie

 

 

Komisja Ekonomiczna 2017 – 2021

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Delegująca organizacja

1. TADEUSZ    

KOBUS

Przewodniczący

Cech Rzemiosł Różnych

Biskupiec

2. PIOTR    

KWIATKOWSKI

Zastępca Przewodniczącego

Cech Rzemiosł Różnych

Elbląg

3.

Sekretarz

Cech Rzemiosł Różnych

Związek Pracodawców

Mrągowo

4. MIROSŁAW   

MAZUR

Członek

Cech Rzemiosł Różnych

Iława

 

 

Komisja Oświatowa 2017 – 2021

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Delegująca organizacja

1.

Przewodniczący

2. KRZYSZTOF    

ORNOWSKI

Zastępca Przewodniczącego

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców

Lubawa

3.

Sekretarz

4.

Członek

Związek Pracodawców

Cech Rzemiosł Różnych

Olsztyn

5.

ANDRZEJ

SIWCZAK

Członek

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców

Ostróda