Wizyta delegacji Izby Rzemieślniczej Cotes d’ Armor z Francji w Olsztynie

W dniach 09-14.01.2013 r. gościliśmy delegację z Izby Rzemieślniczej z regionu Côtes d’Armor z Francji.

Wspólnie z Izbą z Francji realizujemy projekt o nazwie „Tradycyjna kuchnia na konkurencyjnym rynku”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu przyczynia się do osiągania założeń „Programu poprawy jakości usług gastronomicznych i hotelarskich na terenie Warmii i Mazur w latach 2004-2013”.

Wspólnie z przedstawicielami Izby Rzemieślniczej z regionu Côtes d’Armor z Francji – Panem Louis Noel – Prezesem Izby i Loïc Sorin – ekspertem w dziedzinie szkoleń gastronomicznych oraz Przedstawicielami Prezydium Warmińsko – Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości na czele z Prezesem Antonim Górskim

mieli okazję do wymiany doświadczeń w zakresie dalszej współpracy pomiędzy Izbami, określenie planów na kolejne lata dotyczących wspólnych projektów unijnych, jak również rozszerzenie współpracy w zakresie kształcenia zawodowego osób młodocianych.

Podczas wizyty goście mieli okazję zapoznać się z pracą w tradycyjnym zakładzie rzemieślniczym, doświadczyć gościnności gospodarza Pana Zbigniewa Daszkiewicza – stolarza tworzącego rękodzieło.

W trakcie wizyty dokonano wizytacji szkolenia adresowanego do kucharzy zatrudnionych w podmiotach gastronomicznych województwa warmińsko – mazurskiego.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.