Znakiem Jakości „Warsztat N” dla projektu „Berufe Global”

Mamy zaszczyt poinformować, że projekt „Berufe Global” realizowany przez Warmińsko – Mazurską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości, wraz z ośmioma Partnerami, z pięciu krajów europejskich (Niemcy, Austria, Belgia, Węgry i Polska) został nagrodzony przez Radę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Znakiem Jakości „Warsztat N”. Liderem projektu była BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (Berlińskie Stowarzyszenie ds Współpracy Międzynarodowej) .

Jest to znak jakości, który wyróżnia pomysły i inicjatywy wskazujące drogę do rozwoju zrównoważonego społeczeństwa.

Zachowanie zrównoważonego podejścia jest cennym przewodnikiem dla poszukiwań nowego sposobu radzenia sobie z otoczeniem, organizacji życia społecznego i gospodarki.

W 2013 roku do nagrody zgłoszono 250 ​​Projektów z kompleksowym podejściem do zrównoważonego rozwoju w dziedzinie ekologii, ekonomii i spraw społecznych. Oceniano cele, metody i oryginalność.

Informacje o nagrodzonym projekcie dostępne są pod linkiem podanym poniżej.

Odsyłacze:

www.izbarzem.olsztyn.pl/index.php

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.