Szkolenie z zakresu prawa pracy w szczególności młodocianych pracowników.

W dniach 28 – 29 października 2021 roku w Mortęgach odbyło się szkolenie z zakresu prawa pracy współfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła.

Prelegentami na szkoleniu byli: Robert Pożarski – Radca Prawny, Ekspert w dziedzinie prawa pracy; Jan Godzwon – Starszy inspektor pracy, Paweł Parfianowicz – Nadinspektor pracy, Kierownik Oddziału PIP w Elblągu.

Udział w szkoleniu wzięli: przedstawiciele Rzemiosła Warmii i Mazur, kierownictwo organizacji zrzeszonych oraz pracownicy merytoryczni Izby.

Prezes Izby Antoni Górski przywitał przybyłych gości, wyraził zadowolenie, iż przedstawiciele każdej organizacji zrzeszonej zechcieli przyjąć zaproszenie na szkolenie. Podziękował pracownikom Izby odpowiedzialnym za organizację szkolenia oraz realizację zadań zleconych w ramach Polskiego Inkubatora Rzemiosła.

Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników, zadawano wiele pytań i prowadzono ciekawe dyskusje nad poruszonymi tematami. Informacje zwrotne od uczestników pokazały, iż dualne kształcenie w rzemiośle jest bardzo skomplikowanym tematem i istnieje ogromna potrzeba podobnych szkoleń w przyszłości.

Na koniec Prezes Izby pogratulował przedstawicielom Rzemiosła Warmii i Mazur realizacji Ścieżki 2 w ramach Polskiego Inkubatora Rzemiosła.Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.